Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Sujuvalt lasteaiast kooli

Siimusti Lasteaed – Algkool asub Jõgevamaal, Jõgeva vallas. Lasteaed ja algkool tegutsevad eraldi majades.

Looduskaunis kohas asuvas lasteaias on kolm rühma – Mõmmikud ühe- kuni kolmeaastastele, Naksitrallid kolme- kuni kuueaastastele ja kooliks ettevalmistav  rühm Sipsikud.


Kooliks ettevalmistavas rühmas töötab üks lasteaia õpetaja ja  õpetaja abi. Rühma töös osaleb ka klassiõpetaja algkoolist, kes viib lasteaias tegevusi läbi kaks korda nädalas, õhtupoolikuti.

Õpetaja kinnistab rühmas õpitut, lihvib lugemis- ja arvutamisoskust. Lapsed lahendavad loogikaülesandeid ning osalevad kunstitegevustes. Õpetaja toob rühma veidi koolilikku õppimisviisi.

Kevadel käivad lapsed algkoolis, tutvumaks  tulevase õpetajaga ja klassiruumiga. Tulevane  esimese klassi õpetaja võtab osa ka koolisaatmispeost.

Arenguvestlusi viime rühmas läbi kaks korda aastas. Laste arengut kajastavad materjalid koondame individuaalsetesse kasvumappidesse, mille laps saab lasteaiast lahkumisel kaasa. Kokkuleppel kooli pedagoogidega esitab lapsevanem arengumapi klassijuhatajale.

Igal aastal (jaanuaris) koostab esimese klassi õpetaja analüüsi laste koolivalmidusest. Tulemusi analüüsime lasteaia ja kooli õpetajate ühisel koosolekul. Tulemused on aluseks edaspidise töö korraldamisel laste kooliks ettevalmistamisel.

Septembrikuus, lastevanemate koosolekul, tutvustame emadele – isadele laste koolivalmiduse hindamise põhimõtteid ja korraldust ning oodatavaid tulemusi, milleni laps peaks lasteaia õppekava läbimisel jõudma.

Meie lasteaed-algkoolis on väga tihe koostöö kooli ja lasteaia vahel, selleks, et üleminek lasteaiast kooli oleks võimalikult sujuv ja valutu.

Heli Torm Siimusti Lasteaed-Algkoolist

Leave a Comment

8 + 14 =
Please leave these two fields as-is: