Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Eesti keel selgemaks projekti toel

Eesti keele õpetamisel Sinilille Lasteaias lähtun teadmisest, et üks olulisim eeldus muukeelsete laste ühiskonda integreerimiseks on keeleoskus. Lapse teises keeles rääkima õpetamiseks on vaja tekitada loomulik huvi selle keele vastu. Õppetegevus peab andma positiivse elamuse, sest laps avastab, kogeb, uurib, katsetab ja õpib huvist ajendatuna.Pakkumaks lastele ja nende vanematele huvitavaid ja mitmekesiseid eesti keele tegevusi, osalesime Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud projektikonkursil “Muukeelse lapse eesti keele õpe koolieelses lasteasutuses”.

Meie projekt kandis nime „Jõulud eesti moodi. “ Saadud raha eest muretsesime õppevahendeid, sisustasime uue eesti keele kabineti, kuhu rajasime ka eesti rahvakunstinurga.

Käisime lastega ekskursioonidel, õppepäevadel ja mis kõige tähtsam, tähistasime jõule eesti rahvatraditsioonide järgi.

Juba neljandat aastat toimus meil jõulupidu õlgedel ja küünlavalgel. Peoruum oli kaunistatud krässide ja teiste omavalmistatud jõulukaunistustega. Laual olid traditsioonilised eesti jõulutoidud: verivorst, leib, pohlamoos, piparkoogid, pähklid jm. Õpetaja kehastus vanaemaks, kellele aisakella ja kuljuste helinal saabusid külla lapselapsed. Vanaema pajataski lastele, kuidas tulid jõulud siis, kui tema vanaema oli väike.

Laulsime koos kuusepuule, mängisime „Pimedat rätsepat“ ja „Kukepoksi“. Tüdrukutele meeldis võidu lõngakerimine, poistele vägikaikavedu.

Uskumatult ilusasti kõlas laste esituses J. Liivi luuletus tasa langevast lumehelbekesest. Peo lõpetasime jõulutoitude maitsmisega. Kuna sel õppeaastal oli uues eesti keele kabinetis ruumi rohkem, siis näitasime pidu ka külalistele, sealhulgas Haabersti linnaosa ja MEIS-i esindajatele ning loomulikult lastevanematele.

Mõni sõna ka jõuluõhtule eelnenud üritustest. Projektist saadud rahade eest (poole maksumusest tasusid lastevanemad) külastasid kõik vanemate ja koolieelsete laste rühmad Eesti Vabaõhumuuseumi, Rebala Talle, Tallinna Teatri-ja Muusikamuuseumi. Jätkus ka traditsiooniline koostöö Rehemetsa taluga (jõuluaskeldused Rehemetsa talus).

Tagasiside projekti toel läbi viidud ürituste kohta oli positiivne. Märgiti ära ürituste emotsionaalsust, mängulisust, lastepärasust, huvi tekkimist eesti kultuur vastu.

Vanemad olid eriti rahul erinevate väljasõitudega. Mainiti, et ise ei teata, kust midagi huvitavat leida võib. Palju kordi tänati tagasisides selle eest, et pool transpordi- ja piletikuludest tasuti projekti kaudu.

Mida andis projektis osalemine?

Lastele elamusi, positiivseid emotsioone, uusi teadmisi.

Lastevanematele turvatunde ja veendumuse, et nende lastest Sinililles hoolitakse, huvi eesti kultuuri vastu.

Eesti keele õpetajale ja kogu lasteaia kollektiivile suhtlemiskogemusi, organiseerimisoskust, kinnitust koostöövalmiduse ja integratsiooni vajalikkusest.

Jääb veel lisada, et projekti rahastajaks oli Haridus-ja Teadusministeerium ja konkursi korraldaja MEIS Haridusprogrammide Keskus .

Helgi Neelov
Tallinna Lasteaed Sinilill eesti keele õpetaja

Vaata pilte

Leave a Comment

12 + 2 =
Please leave these two fields as-is: