Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Valitsus pikendas mitmete pedagoogide puhkust

Valitsus pikendas koolieelses lasteasutuses töötavate eripedagoogide ja logopeedide ning kõikide huvikoolide juhtide ja pedagoogide puhkust 56 kalendripäevani, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Seni oli pikendatud puhkuse õigus ainult muusika- ja kunstikoolide juhtidel ja pedagoogidel. Teiste huvikoolide juhtidel ja pedagoogidel oli õigus saada kuni 42 kalendripäeva puhkust. Koolieelses lasteasutuses töötavate eripedagoogidele ja logopeetidele oli tagatud pikendatud puhkus juhul kui nad töötasid erivajadusega laste rühmas või üldhariduskoolis.

Samuti saab eelnõu kohaselt teiste spetsialistidega võrdsetel alustel (56 kalendripäeva) puhata kooli sotsiaalpedagoog.

Kuna eelarvelise arvestuse aluseks on nö aastatöötasu, mille sees on ka puhkuse aeg, siis ei too see kaasa vajadust täiendavate rahaliste vahendite osas. Koolieelse lasteasutuse üldteenindava logopeedi ja eripedagoogi puhkuse pikendamine ei too kaasa täiendavaid kulutusi, kuna lasteasutus töötab suvekuudel suvise töökorralduse alusel – rühmad on suletud, liidetud jne ning erispetsialisti olemasolust ei sõltu rühma töökorraldus.

2 thoughts on “Valitsus pikendas mitmete pedagoogide puhkust”

  1. Jäi arusaamatuks kas kõrgharidusega lasteaiaõpetajal on ka õigus 56 kalendripäevale puhkusele või käib see ainult eripedagoogide ja logopeetide kohta? kui keegi oskab seda kommenteerida või selgitada oleks kena.
    Aga tore kui nii kaugelegi on saadud et võrdsustatakse tasapisi kõiki pedagooge.

Leave a Comment

13 + 12 =
Please leave these two fields as-is: