Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ministeerium kuulutab välja laste abitelefoni hanke

Sotsiaalministeerium kuulutab välja üleriigilise laste abitelefoni 116 111 sotsiaalse nõustamisteenuse hanke, et suurendada laste turvatunnet ning võimalusi saada abi ja tuge.

Abitelefonile oodatakse kõnesid hädasolevatelt lastelt ja igaühelt, kellel on teavet abivajavast lapsest. Lisaks on laste abitelefoni vaja selleks, et pakkuda lastele teavet nende igapäevaelu puudutavates küsimustes ning vajadusel esmast nõustamist.

Üleriikliku laste abitelefoni käivitamist toetab ka Euroopa Liit, kus tegeletakse aktiivselt laste õigustega seonduvate küsimustega. 2006. a lõpus kiitis EL liikmesriikide esindajatest koosnev sidekomitee heaks eelnõu, mis reserveerib kombinatsiooniga 116 algavad telefoninumbrid sotsiaalset väärtust omavate ühtlustatud teenuste jaoks. Otsustati, et igal pool Euroopas on number 116 000 kadunud laste abitelefon ning number 116 111 laste abitelefon.

Lasteabi telefoni teenuse pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. aprill 2008.

Alates 2005. aastast on sotsiaalministeerium koostöös Tallinna Linnavalitsuse ja Häirekeskusega pakkunud Tallinnas laste abi- ja infotelefoni teenust lühinumbril 1345. 2006. aastal liitus selle teenusega ka Maardu. Nendes kahes linnas on teenus hästi toiminud, seega leidis sotsiaalministeerium, et laste abitelefon peab olema üle-eestiline.

Leave a Comment

3 + 11 =
Please leave these two fields as-is: