Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ökokratt korraldab lasteasutustes loodusnädalaid

Projekti „Olen osa loodusest!” raames viiakse kahe kuuga läbi üle 200 loodusnädala üle Eestimaa, teatas MTÜ Ökokratt.

Kolme nädala jooksul õpetajatele ja ametnikele toimunud  koolitusseminaride osalenute arvuks kujunes 350 inimest. Oselejad hindasid seminare õnnestunuks ja kasulikeks.

Viljandi Maagümnaasiumi matkajuhi Merle Tekko sõnul oli seminar õpetlik. Tagasisideankeetide järgi hinnati eriti tulemuslikuks Riikliku Looduskaitsekeskuse asjatundjate looduskaitselise tegevuse tutvustust ning RMK Sagadi looduskooli  loodushariduse metoodika loengut.

Täiesti uudseks ning vajalikuks peeti bioloogilise mitmekesisuse loodusvaatluste andmebaasi täitmise koolitust Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi ITK asjatundjate poolt.

RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuht Asta Tuusti  tõdes, et on tekkinud laiapõhjaline loodushariduse võrgustik ning tõstis esile seminaridel kõlanud eelmise aasta metsanädalate tegevusi tutvustanud õpetajate ettekannete sisukust.

Seminaridel osalenud õpetajate ja ametnike poolt viiakse käesoleva aasta aprillis-mais läbi 287 loodusnädalat projektiga liitunud lasteaedades ning koolides üle Eesti.

Selle aasta loodusnädalatel keskendutakse oma kodukoha väärtuste otsimisele, uurimisele, tutvustamisele ning loodusvaatlustele.

Projekti kulminatsiooniks nooremale sihtrühmale on maikuus Paunkülas, Lukel ja Haapsalus läbiviidavad Puhta Looduse Peod.

Vanematele koolinoortele alates 6. klassist toimub maikuus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õpilaste teaduskonverents, kus tutvustatakse oma kodukoha väärtusi, kasutades loodusvaatluste andmeid ja uurimustöö tulemusi.

Projekt lõpeb 11. juunil kokkuvõtva konverentsiga Kilplalas, kuhu on kutsutud kõik projektis osalenud õpetajad ning omavalitsuste spetsialistid.

Sarnaseid keskkonnaharidusprojekte korraldab MTÜ Ökokratt aastast 1999.

Uuri lisa www.okokratt.ee

Leave a Comment

10 + 5 =
Please leave these two fields as-is: