Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Konkurss “Lapsesõbralik lasteaed 2008”

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursi “Lapsesõbralik lasteaed 2008”. Osalema on oodatud kõik Tallinna munitsipaallasteaiad, lasteaed-algkoolid ja lasteaed-põhikool.

Tallinna linna eesmärk on auhinna väljaandmisega tunnustada lasteasutusi, kus on pööratud tähelepanu laste mängu- ja õpikeskkonna turvalisusele ja mitmekesisusele, arvestatud laste vajaduste ja mõttemaailmaga ning rakendatud vahvaid lapsesõbralikke ideid.

Žürii hindab nii lasteasutuste õpi- ja mängukeskkonda, üldruumide kasutamise võimalusi laste poolt, lapsest lähtuvat planeerimist, väärtuste ja eetika kujundamist, perede kaasatust õppe- ja kasvatusprotsessi kui ka laste ja lapsevanemate rahuloluuuringutest tulenevaid hinnanguid.

Konkursil osalejajatel tuleb esitada Tallinna Haridusametile (Estonia pst 5a, Tallinn 10143) hiljemalt 29. aprilliks 2008 kirjalik taotlus, millele on lisatud täiendav pildimaterjal CD või DVD plaadil.

Taotlusi presenteeritakse žüriile avalikul kaitsmisel. Hinnatakse nii esitatud kirjalikku tutvustust kui ka suulist presentatsiooni. Kaitsmised toimuvad mais 2008 ning on kõigile huvilistele avatud. Auhinna võitjad kuulutatakse välja õppeaasta lõpus.

Leave a Comment

5 + 14 =
Please leave these two fields as-is: