Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Seadus laiendab eesti keele õpet lasteasutustes

Riigikogu võttis täna üksmeelselt vastu seadusemuudatuse, mis laiendab eesti keele õpet koolieelsetes lasteasutustes, teatas riigikogu pressitalitus.

Seadus reguleerib keeleõpet koolieelses lasteasutuses ja lasteasutuse õppekava koostamist sätestades, et lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel, milleks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest.

Lisaks asendatakse senise õppekava nimetus “alushariduse raamõppekava” nimetusega “koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ning täpsustatakse selle õppekava poolt määratavaid eesmärke ja põhimõtteid. Seaduse kohaselt kehtestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava Vabariigi Valitsus oma määrusega, mis muuhulgas näeb ette 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused.

Algataja hinnangul võimaldab see lasteaiaõpetajal enam arvestada laste arengupotentsiaalide erinevusi ja pakkuda tuge nii kiirema kui ka aeglasema arenguga lastele.

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Leave a Comment

13 + 14 =
Please leave these two fields as-is: