Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tallinn tunnustab uudsetele ideedele avatud õpetajaid

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursi Innovaatiline õpetaja, mille raames tunnustatakse uudsetele ideedele avatud pedagooge ning tutvustatakse nende kogemusi ka teistele õpetajatele.

Innovaatiline ehk uuenduslik on õpetaja, kes on edukalt kasutusele võtnud uudse idee või õppemeetodi. Ta lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis lapse/õpilase võimetest ja vajadustest tulenevat individuaalsusest ning toetab laste/õpilaste loovust, koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist. Oma loomult on ta riskijulge, muutustega kohanev, ettevõtlik, loov, originaalne, võtab oma igapäevatöös vastutuse ning on orienteeritud pidevale õppimisele, enesearendamisele ja koostööle.

Tunnustusele võivad kandideerida kõik Tallinna üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide pedagoogid.

Taotluse võib esitada õpetaja ise, samuti kõik õpetajaga seotud huvigrupid – kooli juhtkond, õpilased, kooli töötajad, lapsevanemad jt. Taotluses kirjeldatakse õpetaja tegevust Innovaatilise õpetajana, mis sisaldab uuendusliku tegevuse, meetodi või töövõtte ja selle rakendatuse kirjeldust.

Tallinna Haridusameti juurde moodustatud žürii hindamiskriteeriumiteks on innovaatilise tegevuse, meetodi või töövõtte uudsus ning rakendatus ning selle väärtus Tallinna hariduse valdkonna edendamise jaoks.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on aprilli viimane esmaspäev.

Tunnustus “Innovaatiline tegu” antakse üle kooliaasta pidulikul lõpetamisel.

Tutvu statuudiga

Leave a Comment

4 + 3 =
Please leave these two fields as-is: