Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tallinn valib eÕpetaja

Tallinna Haridusameti kuulutas välja uudse konkursi eÕpetaja, mille raames tunnustatakse Tallinna haridusasutuste pedagooge, kes kasutavad õppeprotsessi läbiviimisel eesmärgipäraselt kavandatud ja rakendatud ning lapsele/õpilasele suunatud e-tegevusi.

eÕpetaja kasutab ise süstemaatiliselt õppeprotsessis Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid, õpiprogramme ja -keskkondi ning innustab ja abistab kolleege IKT vahendite ja keskkondade kasutamisel. Ta valmistab ise elektroonilisi õppematerjale, loob virtuaalseid õpi- või suhtlemiskeskkondi ning kaasab nendesse õpilasi/lapsi.

Tunnustusele võivad kandideerida kõik Tallinna üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide õpetajad. Taotluse esitab õpetaja ise.

Taotluses kirjeldab õpetaja oma tegevust eÕpetajana, sh tegevuse eesmärke, enda loodud materjalide loetelu, lühikirjeldusi ja sihtgruppi; viiteid materjalide asukohale, kasutusvõimalustele (lingid, blogid, kodulehekülg, CD jne). Kasutuses olevate materjalide puhul kirjeldab õpetaja nende kasutamist, annab õppetöö tulemustele hinnangu ning kuidas ta jagab IKT vahendite, õpiprogrammide ja -keskkondade kasutamise kogemusi teistele.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 22. september 2008.

eÕpetajatele antakse tunnustused üle Tallinna Aasta õpetaja pidulikul vastuvõtul 2. oktoobril 2008.

Statuut

Leave a Comment

6 + 4 =
Please leave these two fields as-is: