Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteaia ja kooli näo kujundavad traditsioonid

Igal hommikul täituvad Laagna Lasteaed – Põhikooli ruumid rõõmsate lastega. Meie lasteaed – põhikool on väga eriline. Siin õpivad nii tava- kui erivajadustega lasteaia- ja koolilapsed, lisaks oleme omanäolised ka pideva muutumise ja arengu osas.

Aprillikuu alguses sai meie maja juba 27 aastaseks ja selle ajaga on tekkinud  nii mõnedki püsiväärtused,  üheks sellest on traditsioonid. Traditsioone saab tinglikult nimetada ka asutuse edasiviivaks jõuks.

Kogu selle aja vältel, mil lasteaed – põhikool eksisteerib, on lastele korraldatud ja korraldatakse ka edaspidi temaatilisi mängupidusid ning üritusi koos vanematega.

Eriti positiivse mulje on emadele – isadele jätnud perepäevad – sel ajal, kui saalis toimub lastevanemate koolitus, saavad lapsed õpetajate juhendamisel mängida erinevates spetsiaalselt selleks ajaks  loodud  mängunurkades.

Igal sügisel ja kevadel toimuvad väljasõidud loodusesse. Nendel sõitudel arendatakse lastes hoolivat suhtumist loodusesse ja juhitakse tähelepanu muutustele, mis looduses aset leiavad.

Kuus korra käib meil etendusi andmas külalisteatritrupp ja igal aastal teatrikuul oleme oma jõududega samuti mõne etenduse selgeks õppinud ja lavalaudadele toonud. Võib öelda, et meie majas on  kolm teatritruppi – kooliõpilaste, tasandusrühma laste ja õpetajate oma. Tasandusrühma lapsed koos rühma õpetajatega on juba aastaid esinenud festivalil Kanutaia Kann, samuti oleme käinud esinemas Iru Hooldekodus, kus meie lapsi on väga soojalt vastu võetud ja alati ka tagasi kutsutud. Koos kooliõpilastega oleme esinenud veel vanalinnapäevadel.

Hea meel on selle üle, et meil on toredad ja aktiivsed lapsed, kes julgevad ja tahavad esineda. Sellega oleme saanud näidata, kuidas on võimalik integreerida erivajadusega last tavaühiskonda. Õpetajad on osalenud Vabariiklikul Õpetajate Teatrifestivalil Viljandis ja esinenud perepäeval oma lasteaias. Samuti on meil tavaks korraldada oma majas pidevalt laste tööde näitusi ning neli aastat tagasi otsustasime igal aastal paari nädala jooksul laste  töödega kaunistada  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koridorid. Näituse ettevalmistamisest võtab osa kogu meie lasteaiapere. Kellel ei olnud võimalik  laste töid Lasnamäe linnaosa ruumides näha, saab neid vaadata Lasnamäe lasteaedade ühisnäitusel Lasnamäe päevade raames.

Uuemateks tavadeks on saamas üritused, mis puudutavad tervise edendust. Need üritused on meie laste seas väga oodatud.

Meie maja põhiväärtusteks on võimalusterohkus, avatus, hoolivus ja usaldusväärsus, mida kajastavad ka eelpool kirjeldatud tegevused.

Marju Reinvart
Tallinna Laagna Lasteaed – Põhikooli vanemõpetaja

Leave a Comment

15 + 5 =
Please leave these two fields as-is: