Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Valitsus kinnitas lasteaedade riikliku õppekava

Valitsus kinnitas koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava, mille eesmärk on uuendada üheksa aastat tagasi kinnitatud alushariduse raamõppekava. Uus õppekava toetab rohkem lapse arengut ning kasvatustegevus muutub paindlikumaks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Lasteasutuse töös muutuvad olulisemaks pedagoogide ning personali koostöö. Samuti kaasatakse enam lapsevanemaid, mille tulemusel luuakse lapse arengut toetavam kasvu- ja õpikeskkond.

Eelnõus kohaselt alustatakse eesti keele kui teise keele õpet varem kui kehtivas määruses ehk alates kolmandast eluaastast. Kehtivas määruses algab keeleõpe 5-6 aastaselt.

Alushariduse raamõppekava arendamise vajadus tulenes riikliku järelevalve analüüsi tulemustest, arengutest kasvatusteaduses ja 2003. aasta õppekava rakendusuuringu analüüsist. Analüüs viidi läbi koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, riikliku eksami- ja
kvalifikatsioonikeskuse, üleriigilise alushariduse nõukogu, maakondade haridusosakondade, alushariduse juhtide ühenduse ja Tartu Ülikooli õppekava arenduskeskusega.

Leave a Comment

5 + 15 =
Please leave these two fields as-is: