Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

“Kõnearendusmängud” Hille Karu, Ly Laane

“Kõnearendusmängud” Hille Karu, Ly LaaneMängud sõnavara rikastamiseks.

Kogumik sisaldab mänge, mis on koostatud töötades logopeedi ja eripedagoogina lasteaias. Sissejuhatavas osas antakse lühike ülevaade lapse kõne arengust ja kõnearendustöö olulistest eesmärkidest arengu eri etappidel, kirjeldatakse sõnavara arengu iseärasusi, antakse nõu sõnavara valikuks õppemängudesse.

Autorid pakuvad välja mängulisi võtteid, vahendeid ja õppemänge erinevate tajuliikide (optilis- ruumiline taju, hääliku- ja foneemitaju jne) arendamiseks, mis toetavad sõnavara omandamist. Mängude eesmärgiks on sõnade mõistmine, nende mitmetähenduslikkusest arusaamine, sõnade aktiivne kasutamine lapse iseseisvas kõnes.

Enamik õppemänge on seotud lapse praktilise tegevusega (vaata, otsi üles, peida, katsu jne), mida saadab kõne. Kõikide õppemängude juhendites on püstitatud kõnearenduslikud eesmärgid sõnavara rikastamiseks ja grammatika arendamiseks, kuid on lisatud ka võimalused sama mängu kasutamiseks teistel eesmärkidel.

Lisaks mängukirjeldustele on käsiraamatus pildimaterjali ja valmismänge, mida õpetajad ja lapsevanemad saavad kasutada lapse arendamiseks.

Käsiraamatu autorid on pikaajalise töökogemusega pedagoog- metoodik Hille Karu ja logopeed Ly Laane, kelle arvates võivad käesolevad nõuanded ja mängud olla abiks nii kolleegidele lasteaias ja algklassides kui ka oma lapse arengust hoolivatele emadele- isadele.

 

316 lk
Köide: liimköide
ISBN: 978-9949-441-20-4
Ilmunud 2008
Hind 280.00

Tellida saab: Kadi Kaljola, AS ATLEX kadi@atlex.ee, tel 55514223

Leave a Comment

6 + 12 =
Please leave these two fields as-is: