Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Haridus- ja Teadusministeerium toetab Viimsi valda uue lasteaed-algkooli ehitamisel

Karulaugu tee 5Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme projekti raames Viimsi vallavalitsusele Haabneeme alevikku Karulaugu teele ehitatava lasteaed-algkooli rajamiseks 21 miljonit krooni. Kogu projekti maksumus on kuni 200 miljonit krooni.

Viimsi vallavanema Urmas Arumäe sõnul on selle toetuse andmise mõte kaasa aidata lasteaiakohtade tekitamisele seal, kus selleks kõige suurem vajadus on. “Viimsi on olnud väga kiiresti kasvav vald ja seetõttu on nõudlus lasteaiakohtade järele väga suur.

Esialgu oleme investeeringuprojektide nimekirjas arvatud toetusesaajate hulka, kellele see rahasumma peaks laekuma aastal 2010. Kui see toetus, ka vähendatud summas, meile lõpuks laekub, oleme väga tänulikud,” märkis Arumäe.

“See lasteaiakohtade meetmete komisjoni ettepanek ei tähenda, et Viimsi vald homme raha saab,” lausus Urmas Arumäe. “Esialgu tehti komisjoni poolt Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanek vähendada meie taotletud summat 26,4 miljonilt kroonilt 21 miljonile. Samuti juhiti valla tähelepanu sellele, et kui vald vähendamisettepanekuga ei nõustu, siis arvatakse taotlus reservprojektide nimekirja lõppu. Viimsi Vallavalitsus otsustas vähendamisettepanekuga nõustuda.”

Uues lasteaed-algkoolis on kasulikku pinda 6200m². Esimese etapina rajatakse 2009. õppeaasta alguseks 350 õpilasele mõeldud algkool. Kaks kuud hiljem valmivad ka hoone 120 kohaga lasteaia-osa ja spordisaal. Hoone ehitab kinnistu omanik Karulaugu Kinnisvara OÜ, mis on AS E.L.L. Kinnisvara tütarettevõte. Vald sõlmis kinnisvarafirmaga hoone kasutuseks pikaajalise üürilepingu.

Leave a Comment

3 + 7 =
Please leave these two fields as-is: