Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ettevaatust liikluses: lapsed on suvepuhkuselt tagasi!

Valgusfoor. Foto: Lidian Neeleman | Dreamstime.comLähenev õppeaasta algus toob teedele ja tänavatele koolilapsed, kes suve jooksul on liikluses varitsevad ohud unustanud. Politsei on kahel järgneval nädalal suurendatud jõududega kontrollimas liiklusolukorda ja jagamas nõu nii väikestele kui suurtele liiklejatele.

Politsei tuletab meelde, et enne kooliaasta algust ja septembri esimestel nädalatel tuleb kõigil sõidukijuhtidel olla teedel ja tänavatel eriti tähelepanelik, sest suvekuudel maal või laagrites viibinud lapsed on tänavatel liikudes hajameelsed ja varemõpitud liiklusreeglid sootuks unustanud.

Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakonna juhi Tarmo Miilitsa sõnul peab politsei väga oluliseks tagada kõigile koolilastele võimalikult turvalise koolitee ja ennetada liiklusõnnetustesse sattumist. „Lisaks politsei poolt kavandatule peavad ka vanemad oma koolieas lastega ohutu liikluse teemal vestlema ja tuletama meelde, kuidas turvaliselt liigelda. Ootame, et esimestel nädalatel saaksid vanemad koolitee koos lastega mitu korda läbi käia, pöörates erilist tähelepanu ohtlikele teelõikudele. Ka täiskasvanud liiklejad peaksid oma liiklusharjumustesse kriitilisemalt suhtuma, sest pole halvemat eeskuju kui vales kohas teed ületav täiskasvanu”, ütles Miilits.

Kahel järgmisel nädalal teostab politsei liiklusjärelevalvet tavalisest suuremas koosseisus. Sellel ajal on väljas liiklust jälgimas ka need politseiametnikud, kes tavapäraselt töötavad kontoris ja patrullis ei käi. Erilise tähelepanu alla võetakse koolide läheduses olevad teelõigud ning ülekäigurajad hommikustel tipptundidel ja ajal, kui lapsed koolist lahkuvad.

Kooliaasta alguses läbiviidava kontrolli eesmärgiks on liiklejate väärhoiakute muutmine, nende nõustamine ja õpetamine. Politsei vestleb liiklusjärelevalve käigus nii autojuhtide kui jalakäijatega, jagab nõu ja soovitusi ning tuletab veelkord meelde ohtusid. Samuti mõõdetakse tavapäraselt ka kiirust ja kontrollitakse turvavarustuse õiget kasutamist.

Leave a Comment

2 + 15 =
Please leave these two fields as-is: