Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lukas: õpetaja amet peab kuuluma kolme eelistatavama hulka

Eesti Vabariigi esimese haridusministri Peeter Põllu 130. sünniaastapäeva konverentsi avaettekandes tutvustas minister Tõnis Lukas valmivat õpetajahariduse strateegiat ja tõi ühe eesmärgina välja, et õpetaja amet peab kuuluma kolme eelistatuma elukutse hulka.

“Peeter Põld oli aatemees ja sellisena kindlasti üks eelmise sajandi suurimaid eestlasi. Samas oli ta ka praktiline koolimees, kes korraldas hariduselu ja õpetas ise nii koolis kui ülikoolis,” ütles Lukas. “Tema mälestuskonverentsil on väga sobilik esitada õpetajahariduse strateegiat, mille alusel on ministeeriumil ja ülikoolidel kavas arendada otsustavalt noorte õpetajate ettevalmistamist. Ajal, mil õpetaja ameti prestiiž noorte hulgas on tõusmas, ongi sobilik katsuda veenda nii neid kui kogu ühiskonda, et õpetaja ametit on võimalik viia kolme kõige populaarsema ameti hulka Eestis. Just andekamate noorte saamine õpetajaiks peab olema meie eesmärk!”

OECD ülevaade “Kuidas maailma tulemuslikumad haridussüsteemid on jõudnud tippu” näitab kümne maailma paremikku kuuluva haridussüsteemi analüüsi najal, et koolide tulemuslikkuse tõstmise kõige olulisemateks eeldusteks on õigete inimeste leidmine õpetajaametisse, tingimuste loomine nende kujunemiseks headeks õpetajateks-juhendajateks ning suutlikkus tagada iga õpilase õpetamine parimal võimalikul viisil. Nende punkidega haakuvad ka tegevused, mida kavandatakse valmivas õpetajahariduse strateegias.

Õpetajahariduse strateegia projektis on tähelepanu all nii õpetajate põhikoolitus, toetamine koolikeskkonnas kui õpetajate omavaheline koostöö. Strateegia rakendamisega kaasneb õpetajaid puudutavate õigusaktide korrastamine. Strateegia tegevuskavas on olulisel kohal näiteks erinevate koostöömudelite arendamine ülikoolide ja koolide vahel, õpetajate tunnustamissüsteemi arendamine, koolijuhtide koolitus ja õpetajate nõustamissüsteemi loomine.

Strateegia projekti väljatöötamises on osalenud kõrgkoolide, õpetajate kutseorganisatsioonide, lastevanemate ja õpilaste esindajad. Ees on arutelu periood ning teretulnud on kõigi, sh iga õpetaja panus.

Täna Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas toimuval konverentsil annab minister Lukas üle ka Peeter Põllu nimelise stipendiumi õpetajakoolituse üliõpilasele. Esimene stipendiaat on Tartu Ülikooli magistrant Liina Lepp, kes töötab inglise keele õpetajana Lüllemäe Põhikoolis.Stipendiumi taotluses kirjutas ta, et loodab stipendiumi saades innustada ka teisi maakoolide õpetajaid edasiõppimisele ja teadustöö tegemisele.

30 000 krooni suurune Peeter Põllu stipendium taasasutati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli koostöös. Peeter Põld oli Eesti Vabariigi esimene haridusminister, Tartu Ülikooli kuraatorina ehitas ta üles emakeelse ülikooli.

Leave a Comment

2 + 14 =
Please leave these two fields as-is: