Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tallinn toetas kuriteoennetusprojekte

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjon eraldas projektidele 753 994 krooni, teatas Raepress. Suuremad toetused määrati kriisireguleerimisalaste koostöökoolituste ja Tallinna gümnaasiumiõpilastele liiklusohutusalaste loengute korraldamiseks ning projektile “Turvaline lasteaed,” mille raames viiakse läbi koolitused Tallinna lasteaedade personalile, infotunnid lastevanematele ning hariduslikud üritused koolieelikutele.

Kuritegevuse ennetamise komisjon eraldas 200 000 krooni Tallinna linna kriisikomisjoni ja kriisireguleerimismeeskonna liikmete koostöökoolituste läbiviimiseks, mille tulemusena kasvab ametnike reageerimisvõimekus kriisisituatsioonide lahendamisel ja tagatakse valmisolek tegutsemiseks hädaolukorras.

150 000 krooni sai MTÜ Liikluskasvatuse Ühenduste projekt, mille eesmärgiks on liiklusohutusealaste loengute korraldamine Tallinna gümnaasiumiõpilastele suurendamaks noorte teadlikkust, vähendamaks liiklusõnnetusi ning ennetamaks uute kuritegude ja väärtegude toimepanekut.

MTÜ Eesti Naabrivalve projekti “Naabrivalve tegevuse jätkamine ning arendamine Tallinnas” toetati 90 000 krooniga ja MTÜ Ole Julge projekti “Turvaline lasteaed” 150 000 krooniga. Naabrivalve projekti raames rajatakse Tallinnas uusi naabrivalve sektoreid, korraldatakse koolitusi ja ümarlaudu ning uuring tegevuse tulemuse hindamiseks; projekti “Turvaline lasteaed” eesmärgiks on parandada Tallinna lasteaedade juhatajate, lastevanemate ja koolieelikute teadlikkust ohutusest ja turvalisusest ning seeläbi parandada lasteaedade turvalisust.

Põhja Politseiprefektuuri kutsemeisterlikkuse võistluste ja rahvusvahelise pealinnade politseide vahelise laskevõistluse korraldamiseks ja läbiviimiseks eraldati 86 656 kroonine toetus ning 34 338 krooni projektile “Tallinna ühistransport vargustevabaks”, mille eesmärgiks on tõsta elanike tähelepanelikust ja hoolikust varguste vähendamiseks ühistranspordis.

MTÜ Eesti Vanavanemate Ühingu projekt “Lase laps turvaliselt üle tee” eesmärgiks on aidata kooliaasta algul linnaliiklusest võõrandunud lapsi ohtlikel ülekäiguradadel ohutult üle tee, projekt sai 40 000 krooni.

3000 krooni sai Ohutusõpetuskeskuse projekt “Märka! Hoidu! Tee nii!”, mille raames korraldati lastealal ohutusõpetlik esitlus, kus tutvustati lastele ja nende vanematele võimalusi ohtudest hoidumiseks.

Leave a Comment

6 + 10 =
Please leave these two fields as-is: