Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pärnu ootab õpetajatelt liikluskasvatuslikke ideid

Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja liiklusalaste metoodiliste materjalide ideekonkursi Pärnu haridusasutuse õpetajatele. Konkursi eesmärgiks on tähtsustada liiklusalast kasvatust lasteaedades ja koolides ning laiendada liiklusteemaliste metoodiliste materjalide valikut.

Konkursile on oodatud eelkõige materjale, mis on seotud liiklussituatsiooni lahendustega Pärnus: õppemänge ja ?ülesandeid, lauamänge, näpumänge, mõistatusi, laule-laulumänge, liikluspäevi, mängupeo kavasid, teemaplaane, töölehti ning arvutimänge.

Võistlustööd esitada Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnale (Suur-Sepa 16, Pärnu) hiljemalt 19. jaanuariks 2009. Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Võistlustöödele peavad olema lisatud esitaja andmed, telefon, e-post; töö kirjeldus ja kasutamisvõimalused.

Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Teedevalitsuse, Lääne Politseiprefektuuri ja haridusasutuste esindajad.

Materjalide hindamisel arvestatakse algupärast materjali, materjali esteetilisust ja kaasaegsust, kasutamise võimaluste mitmekesisust, seotust Pärnuga ning laste ja õpilaste kaasamist.

Konkursi auhinnafond on 10 000 krooni ning parimad tööd avaldatakse.

Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 1. märtsiks 2009 Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee.

Leave a Comment

5 + 7 =
Please leave these two fields as-is: