Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Avastamisrõõm

27. veebruaril 2009. a. toimus Pärnu Lasteaias Mai metoodikapäev „Avastamisrõõm“ linna lasteaiaõpetajatele. Päeva korraldas avastusõppe aineühendus. See oli mõeldud eelkõige neile pedagoogidele, kellel on huvi suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe metoodika vastu. Kohale oli saabunud õpetajaid kõigist Pärnu lasteaedadest, ligi 50 huvilist.

Osalejad said ülevaate suunatud uurimusliku õppe metoodika põhimõtetest ja suundadest. Teema „Võrdlemine ja mõõtmine“ rakendamisest Pärnu Lasteaias Mai, selle metoodika positiivsetest ning negatiivsetest külgedest ja kohandamisest lasteaia lastele.

 

Oluline on et laps õpib tegema grupitööd, ise mõtlema, otsuseid vastu võtma ja sellest ka järeldusi tegema. Meie ühiskond vajab noori , kes suudaksid ise mõelda ja teha järeldusi, mitte ainult faktipõhiselt õppida.  Siin oleks mõtteainet ka meie koolide õpetajatel.

 

Samuti ka seoste loomisest teiste õpitavate valdkondadega ning avastusõppe läbiviimise võimalikkusest erirühmades ja selle tulemustest praktiliste näidete varal. Tutvustati teemakasti sisu ja õpetaja käsiraamatut. Sisukas päev lõppes praktilise tegevusega, avastusõppe metoodika kuldreeglit järgides – kui teen ise, jääb meelde. Toimus ühe tegevuse  praktiline  läbi  mängimine. 

                                          

 Ühisarutelus leiti suunatud uurimuslikus õppes ja uues RÕK- s palju kattuvat:                                                                                                                                                                                                                             

                   –     iga omandatud teadmine peaks põhinema eelmisele, olema järjepidev

–          õpetamine on lapsest lähtuv

–          tegevustes on aktiivsed mõlemad pooled – nii laps kui õpetaja, kuid õpetajal on vaid suunav roll

–          õppimine toimub läbi mängu, toetatakse laste isikupära ja loovust

–          toimub lapse arengu toetamine ja hindamine

Lapsed, eriti poisid,  vajavad liikumist, aktiivseid õppemeetodeid, tähelepanu.On teada, et inimene pingutab ja ületab ennast, kui tegevus on mõtestatud ja kui sellel on eesmärk. Seda kõike võimaldab saavutada suunatud uurimusliku õppe metoodika.

 

Loodan, et metoodikapäev andis mõtteainet paljudele õpetajatele ja et nad on valmis avastusõpet loovalt rakendama ka oma töös. Seda enam, et tõlgitud on veel üks põnev teema „Meeled“.  Avastamisrõõmu!

 

 

 Margarita Kask

 Pärnu Lasteaed Mai vanemõpetaja

 

 

Leave a Comment

2 + 4 =
Please leave these two fields as-is: