Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Linnud-meie sõbrad looduses

Soovin jagada mõtteid mulle südamelähedasest teemast.

Kõige toredam on muidugi, kui vanemal on aega ja huvi oma lapsega looduses olla ning seda jälgida. Kuid ühtteist annab teha ka lasteaias, kui mitte rohkem, siis anda armastus, austus, huvi nende armsate tiivuliste vastu. Kõige parem on seda muidugi teha läbi mänguliste tegevuste.

 

ÕPPEMÄNGUD LINDUDE VÄLIMUSE TUNDMAÕPPIMISEKS.

 

 1. Igal linnul oma nimi!

Vahendid: linnupildid ( 10 x 15 )

                 sõnakaardid ( linnunimetusega )

                 võlukotike ( riidest, kaunistatud kott )

Laste arv: kõik rühma lapsed

Laste vanus: 6-7a.

Eesmärgid:1) laps õpib tundma linde välimuse järgi

                  2) lapsel areneb lugemisoskus

 

            Mängu käik:

1. variant. Laps võtab võlukotist linnu pildi. Laua peale on laotud sõnakaardid. Laps leiab    õige nimetusega  kaardi ning asetab selle pildi kõrvale. Kui kõik mängust osavõtjad on nii toimetanud, saab koos kontrollida, kas vastused on õiged.

 

            2. variant. Pooled rühma lastest võtavad võlukotist linnupildi, pooled sõnakaardi. Lind ja

            nimi moodustavad paari.

 

 2.Ühenda linnu kehaosad

Vahendid: 4-5 linnu pildid kolmeks osaks lõigatud ( pea, keha, saba )

                Näiteks: part, kurg, rähn, kuldnokk.

Laste arv: kogu rühma lapsed

Laste vanus: 4-7a.

Eesmärgid: 1) laps õpib ühendama linnu kehaosad tervikuks

                   2) areneb omavaheline koostöö

          

           Mängu käik: laps võtab võlukotist ühe linnupildi osa. Kui kõik lapsed on seda teinud,  

                                hakkavad nad otsima linnu teisi kehaosasid. Kui leitud, asetatakse pilt lauale.

                                Hiljem ühiselt vaadatakse, kas kokku on pandud õiged linnud.

 

     3. Suur, keskmine, väike lind.

         Vahendid: erineva suurusega lindude pildid

                          Näiteks: varblane, kuldnokk, valge toonekurg

                          Muusika, mille järgi saab mängult lennata

          Laste arv: kogu rühma lapsed

          Laste vanus: 3-7a.

          Ettevalmistus mänguks: eelnevalt on vaadeldud mängu tulevaid linde

          Eesmärgid: 1) laps eristab linde suuruse järgi

                             2) areneb mälu

                             3) kinnistuvad mõisted „väike“, „suur“, „keskmine“

 

          Mängu käik: mängujuht ( õpetaja) lepib kokku mängureeglid:

                              * väikese linnu lend

                              * suure linnu lend

                              * keskmise linnu lend

                              Õpetaja nimetab linnu. Muusika pannakse mängima ja laps hakkab lendama

                              vastavalt linnu suurusele. Mõne aja pärast nimetab mängujuht uue

                               linnu. Ja nii edasi.

 

      4. Mis värvi on lind?

         Vahendid: värvikaardid

                          linnupildid

                          muusika

          Laste arv: kogu rühma lapsed

          Vanus: 3-7a.

          Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad värvused

                             2) laps õpib linde värvuse järgi eristama

 

          Eelnevalt on pildid kinnitatud lastele nähtavale kohale ( tahvlile).

 

          Mängu käik: iga laps saab mingit värvi paberi. Õpetaja nimetab linnu nime. Tantsima             

                               hakkavad need lapsed, kellel on vastava linnu värv. Pärast tantsimist näitab

                               keegi lastest , kus asub see lind tahvlil. Mäng jätkub uue linnu nimetamisega.

                               Näiteks: valge toonekurg ( valge värvikaart)

                                             sookurg ( hall värvikaart)

                                             suitsupääsuke ( must värvikaart)

 

 

     5. Linnu algustäht.

        Vahendid: linnupildid

                         tähekaardid

        Laste arv: kogu rühma lapsed

        Vanus: 5-7a.

        Eesmärgid:1) kinnistub lindude tundmaõppimine

                          2) areneb häälikuanalüüs

                          3) areneb tähtede tundmaõppimine

 

        Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Lapsed mõtlevad, kellega tegemist. Nad häälivad

                             linnu nime ning leiavad tähekaartide hulgast linnu algustähe. Seejärel tõstavad

                             tähe pea kõrgusele ja näitavad seda õpetajale. Üks lastest ütleb linnu

                             nime.

                             Näiteks: luik- L

                                           vares- V

                                           hani- H

 

      6. Mitu häälikut on sõnas?

          Vahendid: linnupildid

                           numbrikaardid

          Laste arv: kogu rühma lapsed

          Vanus: 4-7a.

          Eesmärgid: 1) areneb häälikuanalüüsioskus

                             2) areneb mälu, loendamisoskus

                             3) õpib numbreid tundma

                             4) õpib linde tundma

 

          Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Laps mõtleb, kellega on tegemist. Kui

                               linnu nimi on kindlaks tehtud, siis ta häälib seda sõna ning jätab

                               meelde, mitu häälikut on sõnas. Seejärel näitab numbrikaarti.

                               Näiteks: lõoke- 5

                                              metsvint- 8

                                              leevike- 6

 

      7. Paigalind, rändlind.

         Vahendid: linnupildid

                          muusika

                          võlukotike

          Laste vanus: 5-7a.

          Laste arv: kogu rühma lapsed

          Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad mõisted „ paigalind“, „rändlind“

                             2) õpib teatud tunnuse alusel hulkade moodustamist

                             3) õpib moodustama paari

 

          Mängu käik: iga laps saab võlukotikesest linnupildi. Ta peab mõtlema, kas lind on

                               paigalind või rändlind. Õpetaja annab korralduse:

                              * lendavad paigalinnud

                              * lendavad rändlinnud

                              * paigalind ja rändlind moodustavad paari

                              * paigalinnud ja rändlinnud moodustavad eraldi hulgad

 

 

ÕPPEMÄNG LINNUPESA TUNDMAÕPPIMISEKS

 

       Linnukene, lenda pessa!

           Vahendid: pildid pesadest

                            linnukaardid

                            muusika

                            võlukotike

            Laste vanus: 4-7a.

            Laste arv: kogu rühma lapsed

 

            Eelnevalt on toas märgitud lindude pesakohad, s.t. pandud erinevatest pesadest

                            pildid toa erinevatesse kohtadesse. Näiteks: suitsupääsukese pesa,

                            kuldnoka pesakast, metsvindi pesa põõsas, luige pesa veekogu ääres jne.

         

            Mängu käik: iga laps võtab võlukotikesest ühe linnupildi. Muusika hakkab mängima ja

                                 lapsed lendavad selle saatel. Kui muusika peatub lendab lind õigesse pessa.

                                 Pärast pesavaliku õigsuse kontrollimist panevad lapsed oma linnupildi tagasi

                                 võlukotikesse ning mäng jätkub samamoodi uue pildi võtmisega.

 

 

Kõiki eelnevaid mänge saab veidi muudetud kujul mängida ka õues!

 

 

 

 

 

 

 

LINDUDE LAULU TUNDMAÕPPIMINE

 

Lindude laulu on võimalik kuulata plaadilt, kuid veel põnevam on seda teha õues.

 

Meie esivanemad on mõelnud paljude lindude laulule sõnad inimkeeles.

Nii on erinevate lindude laulu kergem meelde jätta.

 

 

 Lõokese laul

     Karl Eduard Sööt

 

Tiri- liri- lii,

siri- lii.

Üle maa, üle raa!

Tiri- liri- lii,

siri- lii.

Üle vee, üle tee!

Tiri- liri- lii,

siri- lii.

Üle soo, üle roo!

Tiri- liri- lii,

siri- lii.

Üle puu, üle kuu!  

 

 

Pääsukese laul

     Rahvasuust

 

Midli- madli, kudli- kadli,

kudusin kangast, tegin riiet,

õmblesin poisile püksid.

Poiss läks metsa

kännu otsa

tõmbas lõhki- kärr.

 

 

Ööbiku laul

   Rahvasuust

 

Kiri- küüt, kiri- küüt,

vaole, vaole!

Tüdruk, tüdruk,

laisk, laisk,

too piits, too piits,

plaks, plaks!

 

 

 

 

 

 

Varblase laul

    Rahvasuust

 

Siit särat, särat siit,

särat, särat, üle aia.

Jüri- Mari odraaeda,

siit- sirr!

 

 

Tihase laul

 

Sitsikleit, sitsikleit

 

 

Metsvindi laul

 

Siit- siit

sa ei saa

mitte üks

pirrutikk!

 

 

 

NIMEKIRI LINDUDEST, KEDA VÕIKS EELKOOLIEAS KÄSITLEDA

( alus: riiklik õppekava)

 

part ( sinikael- part)

varblane

rasvatihane

tuvi

vares ( hallvares)

kuldnokk

valge toonekurg

sookurg

leevike

suitsupääsuke

lõoke ( põldlõoke)

hani ( hallhani)

kotkas

ööbik

metsvint

kakk e. öökull

rähn ( suur- kirjurähn)

luik

 

 

Loomulikult võib lindude õppimise valikus muudatusi teha. Eelkõige oleneb kõik sellest, kes on

teie kodukoha enamlevinud linnud.

 

Meeldivaid looduselamusi soovides

Laidi Kaasik,

Tallinna Lasteaed Sinilind õpetaja

3 thoughts on “Linnud-meie sõbrad looduses”

 1. Tere!
  Sattusin juhuslikult siia lehele ja leidsin kena asja. Olen ise algkooli ja kõrgkooli õpetaja ja minu pealmine huvi on õpetus liitrühmas. Siit leidsin ka, et tegevus toimub liitrühmas. Minu soovitus: andke vanematele lastele rohkem võimalust oma teadmisi jagada või juhi rollis olla. Näiteks need kohad, kus õpetaja näitab linnu pilti, lepib kokku mängureeglid jne – võib rahulikult vanematele laste jätta, sest võib arvata, et nemad juba (peaaegu) teavad nii linde kui reegleid. Uskuge – laste enesekindlus, ja -usk tugevnevad kõvasti. Ja nooremad näevad, kui hästi nende kaaslased hakkama saavad ja on neile eeskujuks/mudeliks.
  Muidugi oleks tore – kui vähegi võimalik – näha ka õues neidsamu linnukesi ja rääkida ka siis värvusest, suurusest, eluviisist jne.On olnud juhtumeid, kus lapsed tunnevad piltidelt linde ja loomi suurepäraselt, kuid neid looduses mitte.
  Aitäh kena materjali eest. Loodetavasti leiavad paljud selle üles.

 2. see oli nii lõbus lugeda ja veel kindlasti oli kena vaadata
  neid ilusait pilte aga see munadega pesa oli kõige kenam !!!!!!!

Leave a Comment

5 + 10 =
Please leave these two fields as-is: