Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

„Lepatriinu“ lasteaias kasvavad empaatilised lapsed

 

Tallinna „Lepatriinu“ lasteaia kasvatajad on töötanud välja kaks projekti, mille abil aidatakse lastel avastada ning arendada empaatiavõimet. 

 

Lasteaia tööd toetav sihtasutus viis möödunud aastal läbi vastavate projektide konkursi. Tänaseks on parimate projektide põhjal juurutamisel lasteaia õppekavas uus, laste empaatia arendamise osa.

 

Igas rühmas on alati lapsi, kes on pisut kiiremad ja osavamad kui teised. Empaatiavõime arendamise projekti käigus välja töötatud lihtne ja mänguline “Abistav käsi” on harjutus, mida viiakse läbi igapäevaselt ja kõikides õpivaldkondades. Rühmas ei pea ja ei tohigi alati õpetaja olla “Abistav käsi” – abistamisega ja hea sõnaga saab toeks olla igaüks.

 

 Arusaadavalt on lastel kergem abistada kedagi, kes on temast endast väiksem, abitum, kuid elus on alati olukordi, kus abi võib tulla ootamatust kohast. Pedagagoogid räägivad: “Meie rühmaõpetajatena innustame lapsi üksteist abistama lukkude ja nööpide kinni panemisel, suuremad lapsed aitavad trepist alla väiksemaid ning poisid püüavad tüdrukuid säästa õuemänguasjade koti tassimisel. Tähtis koht on ka lohutama õppimisel.

 

 Ka kõige rahutum “Toots” suudab ennast kokku võtta ning rahumeelselt ja väga empaatiliselt nutvat kaaslast lohutada. Lapsed ise hindavad rühmakaaslase lohutust väga kõrgelt, selle läbi on paljud laste omavahelised suhted paranenud. Abistamisel, lohutamisel saadud tulemus on kindlustatud ka nendel lastel, kes võibolla muudes tegevustes kergelt edu ei saavuta. Tihti on just sellised lapsed väga varmad aitama. Tähtis on tahe aidata ja märgata abivajajat ning sellist heasoovlikust on võimalik just igapäevatoimingutes hästi õpetada”.

 

Vajadus sellise kasvatustöö järele on ilmselge. Iseloomustab ju meie elu kiire tempo, järjest tihenev konkurents ja „olelusvõitus”. See kõik mõjutab ka lapsi.  Just eelkoolieas kujunevad välja inimese peamised isikuomadused. Suur roll lapse kujunemisel on perekonnal, kuid ka koolieelsed lasteasutused saavad oluliselt kaasa aidata lapse tundemaailma kasvatamisel ja arendamisel.

 

Lepatriinu lasteaias arvatakse, et laste emotsionaalse intelligentsi ja empaatiavõime arendamisele tuleb eraldi tähelepanu pöörata. Selliselt kasvatatud lapsed käituvad moraalsemalt, omavad arenenumat kujutlus-, arutlus- ja väljendusvõimet, on avatumad ja paindlikumad, omavad paremat probleemilahendusoskust, on kompromissialdimad ja vähem agressiivsed ning tunnevad ennast kindlamalt järgmisse eluetappi – kooliteele asumisel. Sellistel lastel on tulevikus kergem.

 

Empaatiaprojekti juurutab lasteaed koostöös Tallinna Lepatriinu Lasteaia  Sihtasutusega. Vastav sihtasutus loodi selleks, et parendada Tallinna Lepatriinu lasteaia kasvandike õpi-, mängu-ja arengutingimusi. Sihtasutust juhivad lapsevanemad. Lisaks empaatiaprojektile on sihtasutuse abiga rajatud hoovi liiklusväljak ja paigaldatud riiete kuivatuskappe rühmadesse.

 

Lisainfo:

 

Tiiu Parbus, Tallinna Lepatriinu Lasteaia juhataja,

Telefon: 511 5321

E-mail: tiiu.parbus@lepatriinulasteaed.ee

Mauno Leppik, Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasustuse nõukogu liige,

Telefon: 501 8107

E-mail: mauno.leppik@stavanger.ee

Leave a Comment

11 + 11 =
Please leave these two fields as-is: