Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lõvi Leo ja politseikadetid lastele ohutut liiklemist õpetamas

Tartu lasteaias Ristikhein toimus projekt “Tähekesed liikluses”, kus  6-7 aastastele Tähekeste ja Lepatriinude rühma lastele õpetati ohutut liiklemist, et nad  peagi algaval kooliteel ohtu ei satuks. Õppuse viisid läbi noored politseikadetid Martin Maks ja Karel Artus, külalisena oli kaasas laste hulgas palju elevust tekitanud Lõvi Leo. Kõigepealt rääkisid politseinikud ohutust liiklemisest ja selgitasid lapsi küsitledes välja, mida juba teatakse ja mis vajab õpetamist ja kordamist. Lapsed olid väga avameelsed, nii et ära räägiti nii mõnigi ema ja isa liikluseeskirjade rikkumine. Uudishimulikud ja koostööaldid kuulajad esitasid politseinikele palju küsimusi. Kadettide vastused ja selgitused olid lastele hästi mõistetavad.

Seejärel vaadati koos liikluskoer Pärdi õpetlikke filme ohutust liiklemisest. Valitud filmid olid eakohased, lastele huvipakkuvad.

Järgnes praktiline õppus. Helkurveste kandvad lapsed ja õpetajad ületasid sõiduteed nii vöötrajal kui ka  ülekäigukohata teel. Seda kõike politseinike ja Lõvi Leo valvsa pilgu all ja nende õpetussõnu järgides. Tuletati meelde, kuhu vaadata  ja kuidas sõiduteed ületades käituda.

Laste tähelepanu pandi proovile pargis, kus mängiti mängu “Valgusfoor”. Punase tule ajal seisid kõik nagu kivikujud, kollasega kükitati ja rohelisega võis rõõmsalt marssida. Lastele oli see lõbus ja huvitav.

Õpetust said ka lasteaiaõpetajad. Neile kingiti helkurkindad ja selgitati, kuidas lapsi ohutult üle tee viia.

Lõpuks  koguneti taas rühmatuppa laua taha, et  täita lünktekst jalutuskäigul korratud  reeglite kohta. Politseinikud lugesid teksti ette, lapsed pidid leidma õige vastuse. Vastuste leidmine ei olnud raske, jalutuskäigul korratud reeglid olid  hästi kinnistunud. Kõigis tegevustes osales ka  Lõvi Leo.

Üritus lõppes Tähekeste ja Lepatriinude kiitmisega. Lõvi Leo andis lastele diplomid ja meened, mis olid ühtaegu nii vajalikud kui ka õpetlikud (voldikud, helkurid jne.). Lapsed lubasid Lõvi Leole liikluspäeval nähtust ja kuuldust pildi joonistada. Tublid olid nii lapsed, noored politseinikud kui ka Lõvi Leo.

Lastevanematele jagati küsimustik, et saada ka nendepoolset tagasisidet. Kõik lapsevanemad arvasid, et ohutu liiklemise õppimine koos Lõvi Leo ja politseinikega on lastele huvitav ja  kasu toov.

Projekt oli Sisekaitseakadeemia Politseikolledži kadettide poolt hästi ettevalmistatud ja ühtlasi viimaseks eksamiks enne täisõiguslikuks politseinikuks saamist. Kadetid tutvusid eelnevalt liikluskasvatusega lasteaias.

Projekti eesmärgiks oli 6 – 7 aastaste laste liiklusalaste teadmiste kontroll ja täiendamine, et lapsed eeloleval sügisel algaval kooliteel end turvaliselt tunneks ja ohutult liigelda oskaks.

Üheks antud projekti läbiviimise põhjuseks oli see, et Lasteaed Ristikheina juures puudub jalakäijate ülekäigurada, kuid paljud laste üritused toimuvad üle sõidutee asuvas pargis.

Üritus läks igati korda. Selline ettevõtmine oleks vajalik kõikide lasteaedade kooliminejatele. Jääb vaid loota, et korraldatud õppus hoiab ära nii mõnegi ohtliku ja traagilise olukorra liikluses.

 

Ülle Kurvits

Lasteaed Ristikhein Tähekeste rühma õpetaja


Leave a Comment

6 + 5 =
Please leave these two fields as-is: