Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kas kirjutamine on lapsemäng?

 

Lapsed hakkavad kirjutamise vastu huvi tundma ammu enne kooli – lasteaias. Kirjutusvahendi õiget hoidmist tuleb õpetada lasteaias, sest valesid võtteid on hiljem väga raske muuta.

Lasteaiaõpetajad saavad lastele nende käekirja kujundamisel varakult toeks olla, võimaldades lastel joonistamiselt kirjutamisele sujuvalt üle minna ning mõningaid lihtsaid ja toredaid harjutusi õpetades aidata lastel saavutada märkimisväärset arengut sujuvalt kirjutamisel.

Kirjutamise õpetamise probleemkohtadele ja nende lahendustele on pühendatud Tallinna Ülikoolis 28.-29. oktoobril toimuv konverents „Käekirja anatoomia ehk kuidas sünnib käekiri?“. Konverentsil esinevad käekirjale ja kirjutamisele pühendunud spetsialistid: meie oma Eesti ekspert eripedagoog-logopeed Pilvi Kula ning rahvusvaheliselt tunnustatud sensomotoorika ekspert dr Christian Marquardt Saksamaalt (sünkroontõlge eesti keelde).   

Dr Marquardt leiab, et esimesse klassi minevad lapsed tegelikult juba valdavad vajalikke motoorseid oskusi, et sujuvalt kirjutada, kuid käekiri ei pruugi sujuv tulla ka harjutades.

Kogenud kirjutamise tunnuseks on väljakujunenud automaatsed liigutused, millel on ühtlane rütm ja täpsete korduste kõrge tase – see on sujuv ning võtab vähe aega ja vaeva. Dr Marquardti sõnul on liigutused laste kirjutamaõppimisel sama sujuvad, kui nad joonistavad näiteks kriipse või ringe. Tähed on nende jaoks esialgu tundmatud kujundid, mida on vaja üks-ühele kopeerida. Sellised kontrollitud liigutused takistavad automaatset kirjutamist ja panevad paljusid lapsi aeglasemalt kirjutama või tekitavad kramplikkust.

Siiski saab kirjutamise õppimist teha laste jaoks hõlpsamaks, praktiseerides õppemetoodikat, mis tugineb teadlaste ja kirjutusvahendite tootja Stabilo loodud arvutiprogrammiga tehtud uuringutele. See programm analüüsib kirjutamise ajal tehtud liigutusi (kiirus, kiirendamine ja surve paberile).

Selle uuringutel tugineva õppemetoodika abil saavadki lasteaiaõpetajad aidata lastel minna sujuvalt üle joonistamiselt kirjutamisele, rakendades mõningaid lihtsaid, ent tõhusaid harjutusi. Tänu sellele saavutavad lapsed märkimisväärset edu sujuvalt kirjutamisel, vältides sealjuures kramplikkust.

Lisaks Dr Marquardtile jagab oma kogemusi ka Eestis kirjutamise temaatikat (sh vasakukäeliste laste kirjutamise kujunemist) uurinud eripedagoog-logopeed Pilvi Kula (PhD), kes käsitleb kirjatehnika õpetamist kirjutamise algastmes, võtteid kirjatehnilise töö mitmekesistamiseks ja vasakukäeliste kirjutamise iseärasusi.

Kõik konverentsil osalejad saavad eestikeelse materjali, mis on spetsiaalselt õpetajate jaoks välja töötatud. Õppematerjal sisaldab teavet kirjutama õpetamise probleemidest ja nende lahendustest, soovitusi õige kirjutamisvõtte saavutamiseks, kirjutamiseelseid joonistusharjutusi, kirjutamisharjutusi ning palju muud praktikas rakendatavat. Õppematerjalis on eraldi käsitletud tööd ka vasakukäeliste lastega.

Konverentsile on oodatud lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, lapsevanemad ja kõik huvilised!

Täpsem info www.tk.tlu.ee

Ester Riispapp,

PR Partner, assistent

Leave a Comment

5 + 14 =
Please leave these two fields as-is: