Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Sügis õpperadadel

IMG_7463_1 14.10.2009 toimus Pärnu lasteaias Mai meelte arendamise kogemuspäev õpetajalt õpetajale, mis kandis nimetust “Sügis õpperadadel”. Kogemuspäeva viisid läbi oma lasteaia kuus õpetajat.

Mai lasteaias on üheks õppekasvatuse suunaks meelte arendamine ja õuesõpe. Seetõttu toimuvad mitmedki lastega läbiviidavad tegevused lasteaia õpperadadel. Lasteaial on kolm õpperada. Esimene rada kulgeb lasteaia õuealal. See on mõeldud lastele enamlevinud puude ja põõsaste tundmaõppimiseks. Teine väheke pikem rada kulgeb mere äärde ja kolmas lähedalasuvasse metsa. See on kõige pikem ja mõeldud vanematele lastele, kus on võimalus tutvuda rannaäärse metsataimestikuga.

PA140036_1Kogemuspäeva eesmärgiks oli uutele õpetajatele õpperadade tutvustamine ning lastega läbiviidavate mängude jm tegevuste läbiviimine. Kohaletulnud õpetajad jaotati kahte gruppi. Üks grupp õpetajaid läks metsarajale ning kuna Mai lasteaed asub mere vahetus läheduses, siis teine grupp õpetajaid mererajale.

Metsarajale paluti kaasa võtta käärid, paberkotike ja istumisalus. Ülesandeks oli õpperajal olles kaasa korjata võimalikult erinevaid taimi ja taimeosasid. Rajal korjati kaasa puukoort ja heina, millest valmistati laevu ja pokusid. Selleks, et matka lõbusamaks muuta räägiti erinevate puude juures muistendeid puude või taimede kohta ja esitati ka mõistatusi. Põõsaste juures sooritati katse valge linaga. Lina asetati põõsa alla ja raputati põõsast. Linale kukkunud putukaid uuriti luubiga. Metsarajal joonistati kriitidega puukoorepilte ja kuulati erinevaid loodushääli. Kõige lõpuks toimus kaasakorjatud taimedega pildi joonistamine. Värvidena kasutati taimede erinevaid osasid (lehti, õisi, varsi jms).

IMG_7480_1Grupile, kes suundus mere äärde jaotati otsimislehed ja paberist kotikesed, kuhu tuli korjata esemeid nii, et ei kahjustaks ümbritsevat loodust. Esemeid tuli korjata nii teel mere äärde, kui ka mererannas. Õpperajal tutvustati seal kasvavaid taimi muistendite, legendide ja rahvapäraste nimetuste kaudu. Räägiti erinevate taimede kasutamisest rahvameditsiinis. Kõige enam aga mängiti mänge erinevate meelte kasutamiseks. Mängud olid eelkõige seotud nägemis- ja kuulmistähelepanu arendamiseks, et lapsed õpiksid ümbritsevat loodust paremini vaatlema ja tunnetama. Mere ääres oli küllalt ruumi ka erinevate liikumismängude mängimiseks (“Meri ja maa”) ning hea võimalus lastele silmapiiri tutvustamiseks. Liiv on suurepäraseks vahendiks ka kevad-suvisel ajal voolimiseks. Kaasakorjatud materjalist tuli matkarajalt naastes teha mahalaotud rätikule pilt ja seda kirjeldada.

IMG_7468_1Matkaradadelt saabudes ootas kõiki õpetajaid meeldiv üllatus. Lasteaia saalis oli kaetud laud, kus termostes auras erinevatest ravimtaimedest valmistatud kuum tee. Lisaks sai mekkida meie metsades leiduvatest marjadest keedetud moose (pohla-, jõhvika-, mustika-ja pihlakamoos). Tehti ettekanne erinevate ravitaimede kasutamisviisidest ja nende tervendavast mõjust.

Kuum tee kulus kõigile marjaks ära, sest etteplaneeritud matkapäeval oli ilm väga tormine ja jahe. Sellegipoolest õnnestus kogemuspäeva läbiviimine, kus tutvustati uusi ja tuletati meelde ka vanu mänge ning tegevusi, mida saab lastega läbi viia. Seekordne meelte arendamine toimus tormises sügisilmas kuid rõhutati, et igal õpperajal saab tegevusi läbi viia iga ilmaga ja igal aastajal, et lapsed märkaksid looduses toimuvaid muutusi.

 

Ene Laidvee

Pärnu Lasteaed Mai vanemõpetaja

Leave a Comment

2 + 8 =
Please leave these two fields as-is: