Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kuidas päästjad lasteaias käisid…

Foto Maie Adamson,päästjad lasteaiasSaku lasteaia Terake vanema rühma lastel käisid  septembrikuus külas Põhja-Eesti päästekeskuse töötajad.

 Lapsed kutsuti saali. Seal olid ennast valmis pannud 3 päästeöötajat. Lapsed olid põnevil ja ootusärevad – saali sisenedes oli koheselt tunda nõe- ja tulekahjulõhna.

Kõigepealt tuletasid päästetöötajad meelde, mis numbrile tuleb helistada, kui on juhtunud tulekahju. Lapsed olid tublid ja teatasid kohe, et 112. Sellega oli esimene katse läbitud. Nüüd näidati lastele väikest valget eset ja oh üllatust, lapsed teadsid kohe, et tegemist on suitsuanduriga. Selgus, et kõigil  on suitsuandur juba kodudes olemas.

Edasi räägiti sellest, mis võib juhtuda siis, kui küünal järelvalveta jätta.

Tehti näitlik katse: küünal põleb akna peal. Tuleb tuul ja kardin läheb vastu küünalt – ongi tulekahju käes. Lapsed vaatasid suud lahti, et kas tõesti toimub see kõik nii kiiresti.

Foto Maie Adamson 2,päästjadJärgmisena õpetati, kuidas peab rääkima telefoniga, kui on juhtunud tulekahju.

Lapsed said ise proovida, kuidas peab suhtlema päästekorraldajaga, kes on teisel pool toru.

Lastele jäi meelde see, et tuleb väga täpselt küsimustele vastata. Tuleb teada aadressi, kus õnnetus on juhtunud, öelda,  kas sa oled üksi kodus või on keegi veel. Lastele pandi südamele, et telefonitoru võib ära panna alles siis, kui päästekorraldaja on selleks loa andnud.

 

***

Foto Maie Adamson 1,päästjadEdasi  pani üks päästetöötaja endale hingamisaparaadi maski pähe, kaitseriided selga ja hakkas lastele näitlikult demonstreerima,  mismoodi tema põlevast toast last otsib, kui laps on ennast sinna ära peitnud. Tavaliselt poevad hirmunud lapsed voodi alla. Päästetöötajad panid lastele südamele, et peitupugemine on väga ohtlik, sest neid ei pruugita üles leida. Pigem peaks laps proovima ise ruumist väljuda. Veel öeldi seda, et kui ruum on suitsu täis, tuleb toast lahkuda roomates, sest suits tõuseb lae alla. Põranda ligidal on kergem hingata. Lapsed teadsid öelda, et ei tohi avada akent, kui toas on tulekahju, sest värske õhk tekitab suurema leegi. Sellega oli tubane osa lõppenud, teadmiste kinnistumiseks jagati lastele värviraamatud “Juss õpib evakueeruma”.

 

***

Järgnevalt mindi õue, kus lapsed said tutvuda Keila komando autoga – seda uuriti nii seest kui väljast, laste rõõmuks pandi tööle ka sireen.

Päev oli õpetlik ja  arutamist jätkus kogu päevaks, õhtul jagati oma värskeid teadmisi ka vanematele.

Täname Põhja- Eesti Päästekeskust  lapsesõbraliku õppepäeva eest!

 

Maie Adamson

Raina Koppel

Saku lasteaia Terake õpetajad

Leave a Comment

11 + 7 =
Please leave these two fields as-is: