Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Minu isa on üks ja ainus

Isadepäev on püha, millega märgitakse ära meeste rolli laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele .

 Isadepäeva tähistati esmakordselt 1910. aastal Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis Spokane linnas.  Ametlikult kuulutati see päev Ameerikas riiklikuks pühaks 1966. aastal president Lyndon Johnsoni valitsemise ajal.Eestis peetakse isadepäeva novembrikuu teisel pühapäeval ning seda hakati esmakordselt tähistama 1996.a. Sakala Keskuses.

Erinevad uuringud näitavad, et lapse lähedus isaga on see, mis võimaldab kõige selgemalt ette ennustada positiivset elukäiku 25 aastat hiljem. Isa lähedust kogenud lapsed on tulevikus enesekindlamad, perekesksemad. Isast mõtleme kui pere kaitsjast, kindluse pakkujast. Isa hoiab leiva laual. Isa parandab, isa ehitab.

Aga-isa hellitab? See näib valjult väljaöelduna pisut kohatu, see jääb rohkem oma teada.

Lõpetades kevadel kõrgkooli, valisin lõputöö teemaks „Isa tähtsus ja roll tänapäeva ühiskonnas.“ Siinjuures tahan kasutada võimalust ja tänada kõiki Pärnu linna lasteaedade laste isasid, kes olid nõus väga avameelselt vastama küsimusele, mille tulemusena valmis minu lõputöö.

Uurimusest selgus, et isad on valmis lastega tegelemiseks- isad on rohkem sõbrad, mitte ainult peretoitjad ja karistajad. Isade arvates hinnatakse kõige rohkem edukat isa ning võrdsetel kohtadel tänapäeva ühiskonnas on isa perekesksus ja töökus. Selgus ka, et isad teadvustavad kiiret muutuvat ühiskonda, kus tuleb olla kursis erinevate valdkondadega, näiteks: kuidas tulla toime tänapäeva ohtudega- narkootikumid, vägivald, meedia mõju lapsele.

 Töö käigus selgus asjaolu, et isadel ei ole piisavalt aega lastega tegelemiseks, kuigi nad seda soovivad. Meeste valmisolekut laste eest hoolitsemiseks kinnitab soov jääda vajadusel lapsehoolduspuhkusele.

Vestlustest lastega selgus, et soojemad suhted isaga on nendel lastel, kellega isad piisavalt tegelevad. Need lapsed on enesekindlamad, julgevad oma mõtteid ja tundeid väljendada. Laste käest uuriti, kas ja milleks isa vaja on. Selgus, et lastel on isa vaja. Üks laps arvas: „Isa on vaja selleks, et ta hoiaks lapsi, isa on hea, kui on tülisid, siis saab parandada  ära, ta on sõbralik ja räägib lastega.“

Laste käest uuriti: kas sa tahaksid olla oma isa sarnane? Selgus,et need lapsed, kellega isa piisavalt tegeleb, soovivad olla isa moodi. Üks laps vastas: „Tahan, aga ma olengi tema moodi- natukene, sest ta on minu isa ja ma armastan teda.“ Aktiivne isaks olemine mõjub hästi meeste vaimsele ja füüsilisele tervisele ning heaolule. Aktiivne isaks olemine mõjutab positiivselt  ka meeste enda tervist ja heaolu.

Mehed, kes elavad koos oma lastega, käituvad vähem riskeerivalt. Teisisõnu, lastega koos elavad isad on alalhoidlikumad, tarbivad vähem alkoholi, tubakat, narkootikume.

Mida isadele soovida? Kõige enam- aega oma laste jaoks.

 

Õpetaja Kaili Sutt
Pärnu Lasteaed Pillerpall

Leave a Comment

5 + 6 =
Please leave these two fields as-is: