Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Erivajadusega laste liikumisõpetus

Erivajadusega laps vajab samavõrd kui tavalaps keha ja vaimu arendamist füüsilise tegevuse läbi. Lapse individuaalsust arvestav  liikumiskasvatus lasteaias stimuleerib lapses tahet nautida oma kehalist arendamist. Me soovime pedagoogidena, et liikumisharjumused ja terved eluviisid kujuneksid elustiiliks kõikidel lastel.

J.A. Komensky on öelnud, et õpetamist tuleb alustada mitte sõnade ja mõistete analüüsist, vaid esemete tajumisest meeleelunditega.

 

 • Liikumistegevus on eeltingimuseks lapse üldisele arengule.
 • Motoorika areng algab juba looteas ning on närvisüsteemi, luustiku, lihaste ja meeleelundite arengu ühistulemus.
 • Areng  toimub üksteisele järgnevate protsesside kaupa.
 • Mitmekülgne liikumistegevus ei arenda ainult füüsilisi oskusi, vaid see on vajalik lapse isiksuse arenguks.
 • Motoorsed oskused ja vilumused on tihedas seoses tunnetusprotsesside, sotsiaalsete oskuste ja enesehooldusoskuste arenguga.

 

 • Enne motoorika arendamise alustamist tuleb selgusele jõuda, millisele tasemele laps on jõudnud.
 • Oluline on alustada õigesti liikumise õpetamist juba varakult, hiljem on raske korrigeerida vigu.
 • Lapse tunnete jälgimine on eelduseks, et liikumise juhtimine õnnestuks.
 • Lapse individuaalse kehalise arenguga arvestamine võimaldab  säilitada tema huvi ja motivatsiooni, pakkudes parasjagu pingutavaid ülesandeid, mida laps ei väsi tegemast ja mida ta tahaks korrata.

 

 • Tähtis on arvestada, et  arengupsühholoogiliselt on kõne, mõtlemise ja õigekirja aluseks kuulamine ning  vaatlemisoskuse arendamise aluseks liigutuste matkimine.
 • Kehaliste harjutuste õpetamine tuleb siduda kõne arendamisega: õpilased kommenteerivad oma tegevust nii tegevuse ajal kui ka selle järel.
 • Motoorika areng peab  toimuma koos kognitiivsete oskuste arendamisega.

 

Kehalise liikumise alused

 • Meeleolu loomine (liikumishetkede juurde kuulub alati teatud tundehäälestus)
 • Tunnetamine (kehatunnetus on lapse liikumise lahutamatu osa)
 • Uudishimu tekitamine
 • Matkimine
 • Kordamine (kiirustamine ja rohkesti muutuvate ülesannete kasutamine võib ületada lapse vastuvõtuvõime).

Õpetamine

 • eesmärkide kindlakstegemine
 • õpilaste eripära mõistmine ja arvestamine
 • õppimise ja motivatsiooni mõistmine ja nende teadmiste rakendamine
 • õpetamisviiside väljavalimine
 • õpilase õpi- ja kasvatustulemuste hinnangu andmine

Liikumistegevuses on oluline, et lapsed omandaksid:

 • keha tunnetamise – keha, kehaosade suhe, positiivne minapilt
 • ruumi tunnetamise – ruumis liikumine ja selle kasutamine
 • paaris toimimise – teise inimesega  suhete loomine
 • rühmas toimimise – ühised liikumiskogemused ja positiivne vastastikune mõju

Spordivahendid

 • arendavad
 • kaasaegsed
 • mitmekesised
 • valikuvõimalus (värv, suurus)
 • ahvatlevad (värv, lastepärasus)
 • fantaseerimisvõimalus

Nõudmised

 • konkreetsed
 • järjepidevad
 • võimetekohased
 • Kehtestatakse MEIE reeglid  (Bill Rogers austraaliast “Taasleitud   käitumine”)
  • meie tunnis ei hõigelda, kaaslastega  räägitakse vaikselt, määratakse ruumis rääkimise hääle valjus ja mänguväljakul kasutatava hääle valjus,
  • ME HOIAME oma käed ja jalad endale, ei topi neid teiste otsa.

Ei saa eeldada, et laps ise oskab õigeti kätuda. Laused stiilis “Käitu nagu teised!” ei toimi. Kui laps ei oska lugeda, siis me ei käsi tal lugeda nagu teised vaid õpetame talle tähti, häälimist, veerimist jne. Kui laps ei oska käituda, siis peab teda õpetama! (käitumishäirega laps, erivajadusega laps)

Aspergeri sündroomiga lapsele tuleb kõik reeglid näitlikult ette näidata, kaasa arvatud käe tõstmist rääkimiseks loa saamiseks.

 • Õpetama peab ka kuidas kuulata silmadega .
 • Vajalik oskus lastele on “EI” ütlemine – normlast peab õpetama ennast kaitsma käitumishäirega või erivajadusega lapse ootamatu käitumise puhul. “Stopp, mulle ei meeldi see!”  “Palun lõpeta!”, “Mulle ei meeldi kui sa mind rebid, tõukad…!”

 

NB! Erivajadusega lapsed vajavad kiitust ja tunnustamist väiksemategi õnnestumiste korral!

 

 

Reet Varik,

Lasteaed Piilupesa liikumisõpetaja

Leave a Comment

7 + 4 =
Please leave these two fields as-is: