Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Viimsi vallavolikogu kinnitas uued lisasoodustused lastega peredele

Viimsi vallavolikogu kinnitas eile määrused, millega jõusutvad alates 1. märtsist lastega peredele uued soodustused. Viimsi vald maksab kinni kõikide 1.-3. klassi laste koolitoidu täies ulatuses ning teeb soodustusi mitme lapsega ning vähekindlustatud peredele lasteaiakoha maksmisel. Viimsi vallas on kokku ligi 4000 alla 18aastast last.

„Vaatamata keerulisele ajale, mil valla eelarve on tervikuna vähenenud umbes 6%, oleme oma vahendeid jaotanud nii, et teha võimalikult palju lastega perede heaks,“ sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Viimsi valla üks olulisemaid prioriteete on lapsed ja lastega pered. Valla 2010. aasta eelarvest on kokku ligi 69%-lise osakaaluga haridus-, noorsootöö ja sotsiaalkaitse kulud. Meie jaoks on tähtis, et just see sotsiaalne grupp oleks hästi kaitstud.“ 

Haldo Oravase sõnade kohaselt on Viimsi sündivus aastaid olnud kõrge ning iive positiivne. „Viimsi kasvab jätkuvalt,“ märkis Haldo Oravas. „Eelmisel aastal sündis Viimsis ligi 300 last ning käesolev aasta näitab sama trendi. Praegu on aga tõenäoliselt peaaegu kõikides peredes sissetulekud vähenenud, samas kui lastele tehtavad kulutused on ikka samad. Usun, et Viimsi valla märtsis jõustuvad määrused on lastega peredele abiks.“

Viimsi abivallavanema Urve Palo sõnul on valla eesmärk toetada peresid, kes seda abi kõige rohkem vajavad. „Lapsed ei pea majanduskriisi tõttu kannatama ning õigus lasteaias käia on kõigil lastel, olenemata nende vanemate sissetulekutest ja võimalustest,“ lausus Urve Palo. „Lasteaed ei ole üksnes lapsehoiu ja mängukoht, vaid väga oluline õppimise ja arengukeskkond. Vähekindlustatud perede lastele toiduraha lasteaias maksime juba varem kinni ja selle maksmist jätkame ka edaspidi.“

„Kolmest uuest toetusest üks on mõeldud vähekindlustatud peredele, teised kaks kõigile,“ sõnas Urve Palo. „Alates esimesest märtsist maksab Viimsi vallavalitsus kõikide Viimsi koolide 1.-3. klassi laste koolitoidu kinni 100% ulatuses. Kui varem maksis koolitoidu tegeliku hinna ja riigi kompensatsiooni vahe eest lapsevanem, siis nüüd maksab selle vald.“

„Kaks peredele mõeldud soodustust puudutavad lasteaedu,“ rääkis Urve Palo. „Nii hakkab kehtima esimeses märtsist soodustus peredele, kust käib laseteaias rohkem kui üks laps. Sellisel juhul on alates teisest lapsest lasteaiamaks kuutasuga 435 krooni ehk poole odavam kui tavapärane. Arvesse läheb ka esimese lapsena Viimsi eralasteaedades käiv laps, kui teine ja/või kolmas laps käib munitsipaallasteaias.“

„Päris tasuta võimaldame lasteaiakohti nendele lastevanematele, kes on vähekindlustatud seni, kuni pere loetakse vähekindlustatuks,“ lisas Urve Palo. „Vald maksab kinni koha munitsipaallasteaias või eralasteaias munitsipaallasteaiakoha maksumuse ulatuses – milleks on 870 krooni kuus.“

Viimsi vald (www.viimsivald.ee) asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73 km², vallas on ca 16 250 elanikku. Viimsi vallas on 2 alevikku, 14 küla ning 9 saart (suuremad saared on Prangli ja Naissaar).

Lisainformatsioon:
Haldo Oravas, Viimsi vallavanem
E-post: haldo@viimsivv.ee, tel: 606 6860
Urve Palo, Viimsi abivallavanem
E-post: urve.palo@viimsivv.ee, tel: 606 6860

Leave a Comment

5 + 9 =
Please leave these two fields as-is: