Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010

Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.  Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, sihtasutuse Archimedes ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös.

Konkursi preemiafond – 38 000 krooni

Konkursitööde esitamise tähtaeg 15. märts 2010
Tööd ning vajalikud dokumendid esitada Sihtasutusse Archimedes aadressil Väike-Turu 8, 51013 Tartu, ümbrikule märksõna “Kasvatusteadus”.

Välja antakse kuus preemiat järgmistes kategooriates:
1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö
2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
3. Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia)
4. Magistritöö
5. Populaarteaduslik töö
6. Didaktilis-rakenduslik töö
Konkursi tingimused, nõuded esitatavatele dokumentidele, osalusvorm jm täpsem info veebis aadressil www.archimedes.ee/teadpop

Konkursitööle esitatavad nõuded:
• Konkursile esitatakse konkursitöö või selle koopia
• Vähemalt üks konkursitöö autoritest peab olema Eesti alaline elanik
• Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2009)
Konkursile esitatavate dokumentide loetelu:
• Kirjalik allkirjastatud avaldus konkursil osalemiseks, milles märgitakse autori kontaktandmed ning konkursitöö kategooria. Originaalallkirja (paberil) asemel võib esitada ka digiallkirjastatud avalduse* e-posti aadressile kasvatusteadus@archimedes.ee
• Töö iseloomustus ühes töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk)
• Konkursitöö autori kirjalik nõusolek osalemiseks juhul, kui taotleja ei ole autor. Nõusolek võib olla kas autori originaalallkirjaga või autori poolt digiallkirjastatud* (digiallkirjastatud nõusoleku saatmise e-posti aadress kasvatusteadus@archimedes.ee )
• Täidetud elektrooniline osalusvorm
*Digiallkirjastamise kohta leiate rohkem infot siit

Konkursi tulemused avalikustatakse maikuisel Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi pidulikul koosolekul.

Lisainfo:
Margit Lehis
Sihtasutus Archimedes
730 0335
margit.lehis@archimedes.ee
www.archimedes.ee/teadpop

1 thought on “Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010”

  1. Kas saan õieti aru, et 2008 aastal kaitstud magistritööd ei ole võimalik konkursile esitada? – (Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2009))

Leave a Comment

6 + 15 =
Please leave these two fields as-is: