Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Märkamatult lugema

12010 aasta on Eestis välja kuulutatud üleriigiliseks lugemisaastaks. Teema-aasta ülesandeks on tuua kirjandusest eemaldunud täiskasvanuid raamatute juurde tagasi ning algajaid lugejaid-lapsi-  motiveerida raamatutega tegelema, äratada huvi lugemise vastu.
 Oluline alustegur lapse suhtlemisel raamatuga ja lugema õppimisel on motivatsiooni olemasolu. Lugemishuvi tekib ja püsib olukordades, kus oskust on reaalselt vaja. Täiskasvanute ülesanne on pakkuda lapsele olukordi, kus on  vajadus lugemisoskuse järele. Laps saab suheldes raamatutega õige pea aru, et lugemisoskus on vajalik emotsionaalse kogemuse ja uue informatsiooni hankimisel. 
 Lapsevanemad on hakanud mõistma, et lapse suhtlemine raamatuga põhineb lapsevanema isiklikul eeskujul. Laps matkib ja teeb seda, mida ta enda ümber näeb, mitte seda, mida tal teha kästakse. Peredes, kus raamatud on täiskasvanute elu loomulik osa, kasvavad lugemist armastavad lapsed. Raamat olgu lapse elu loomulik osa nagu pesumasin või muruniiduk, söömine ja kammimine. Heas kodus on raamat lapsele vabalt kättesaadav. Ka väikelapse tuhnimine raamatus on raamatuga tegelemine.  
2Lasteaias käivad lapsed on topelt õnnelikud, sest nende suunamisega tegelevad lapsevanemad ja õpetajad koostöös. Tartumaa Ülenurme lasteaias on 2009/2010 õppeaasta lugemisaastaga seonduvalt raamatuaastaks nimetatud. Kodu ja lasteaia koostöös on  lastele antud ülesanne igal kuul koos vanematega kodus välja valida kindlateemalisi raamatud, et neid lasteaias ise uurida ja ka rühmakaaslastele tutvustada.  Lapsevanemad on huvi ja innuga ülesandesse suhtunud. Koduses raamatukogus on tolmu alt välja ilmunud ka unustatud raamatud vanemate endi lapsepõlvest, mis pakuvad lastele erilist huvi. Vanematel on tekkinud võimalus koos lapsega raamatumaailma sukelduda. Emad-isad ja lapsed on kodustel õhtutundidel raamatut lugedes jaganud omi mõtteid, kogemusi ja muljeid elust ning ümbritsevast. Paljud lapsevanemad  on koos lapsega leidnud üles ja taas võtnud jalge alla tee raamatukokku või raamatupoodi.
 Märts on Ülenurme lasteaias raamatukuu. Sel puhul on 5-6 aastaste laste rühmas märtsikuus   teemanädalad: muinasjuturaamatunädal, lasteluulenädal, eesti autorite lasteraamatunädal, aimeraamatunädal. Rühmas on koostatud teemaraamatutest näitus. Lapsed saavad kaasatoodud raamatuid teistele tutvustada ning õpetaja loeb neist iga päev lugemistunni ajal huvitavamaid kohti, raamatu tutvustamise eesmärgil, ette. Vaatamiseks ja lugemiseks on välja pandud ka raamatud, mida koos rühmaga on raamatukogu külastustel kaasa laenutatud. Emakeelepäeva tähistatakse kirjandushommikuga, mida külastab Tartust pärit lastekirjanik Heiki Vilep. Ülenurme lasteaeda külastavad raamatukuul ka Vanemuise teatri Kollased Kassid, kes ajavad lastega teatrijuttu. Teatrihuvilised õpetajad on korraldanud perede ühiskülastusi Vanemuise teatrisse, kus on imetlust leidnud vana Pärsia muinsjutu „Kuidas kuningas kuu peale kippus“ ja Ole Lund Kirkekaardi raamatu „Ninasarvik Otto“ ainetel kokku pandud lavastused. Oma järge on teatrikuus ootamas O.Lutsu „Nukitsamees“ vaatamine.
 Eesti lugemisaasta 2010 eesmärgiks on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad lugeda või alles õpivad lugema. Lugemisaasta eestvedajate sooviks on jõuda võimalikult paljude inimesteni, sõltumata nende lugemiseelistustest. Ülenurme lasteaia õpetajad on raamatute lugemise initsiatiiviga nakatanud oma kasvandikke, nende vanemaid ja vanavanemaid., olles ka ise aktiivsete lugejatena kõigile eeskujuks.

Evelin Sarapuu, Ülenurme lasteaia õpetaja

Leave a Comment

10 + 12 =
Please leave these two fields as-is: