Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tartus toimub konverents “Kuidas lapsi hoida”

Perekasvatuse Instituut ja Tartu Lastehoiu Selts korraldavad 23. aprillil Tartus, Johannes Esto Ühingu Maja saalis (aadressil Näituse 3) konverentsi „Kuidas lapsi hoida”. Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, missugune on lapse vajadustest lähtuv ja lapse arengut toetav päevahoid. 
 
“Viis aastat tagasi esimesi kutselisi lapsehoidjaid koolitades pidime me inimestele selgitama, mis on lastehoid ja mis vahet on sellel lasteaiaga,” kirjeldab üks konverentsi korraldaja Siiri-Liisi Läänesaar Perekasvatuse Instituudist, tõdedes: “Praegu inimesed üldiselt teavad, mis on lastehoid ja on seda teenust kasutama hakanud. Seepärast me ei räägi enam sellest, mis on lastehoiuteenus, vaid räägime sellest, milline see teenus ideaalis peaks olema.”
 
“Kas pole kummaline, et lastepäevahoiuga seoses räägitakse pigem kohtade puudusest kui teenuse kvaliteedist ja sellest, mida lapsed vajavad?” küsib ka Tartu Lastehoiu Seltsi juhataja Pille Rives. “Meie kogemus näitab, et paljud pered eelistaksid võimaluse korral väikest kodulähedast lastehoiurühma.”
 
Perekasvatuse Instituudi juhi, Tartu Ülikooli dotsendi Inger Kraavi sõnul on konverentsi eesmärgiks analüüsida väikerühmades toimuva päevahoiu võimalusi ning sellega seonduvaid lapsesõbralikku tegevust soodustavaid ja takistavaid tegureid: “Analüüsime päevahoiu  praegusi  kogemusi ja tulevikuväljavaateid mitmest erinevast aspektist ning  püüame ühisarutelu tulemusena välja töötada oma programmi ja ettepanekuid, mida siis same tutvustada  asjast huvitatud institutsioonidele.”  Dotsent Kraav peab ise ettekande lapsevanema lootustest ja hirmudest seoses päevahoiuga.
Konverentsi peaesineja on  Soomes laste päevahoiu psühholoogiliste aspektidega tegelenud ja päevahoiu  reorganiserimisele teoreetilise aluse loonud professor Anja Riitta Lahikainen Tampere ülikoolist. Tema ettekande teemaks on ” Missugust päevahoidu laps vajab?”
 
Lisaks teoreetilisematele teemadele kaaluvad konverentsi ettekanded lastehoiu korraldamisega seostuvaid sisulisi ja logistilisi küsimusi: sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna peaspetsialist Merle Tomberg annab ülevaate lastehoiuteenusest Eestis, Siiri-Liisi Läänesaar Perekasvatu se Instituudist uurib, kas Eesti seadused tagavad lastele hea kasvukeskkonna, Rutt Saveli Lapsehoidjate Kutseliidust räägib võrdlevalt lasteaiast ja lastehoiust,  Haapsalu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Mari-Epp Täht valgustab laste päevahoiust kooli minekuga seostuvaid probleeme.
 
 Korraldajad ootavad konverentsile lastega tegelevaid inimesi ja ametnikke. “Oodatud on ka poliitikud, kellele lastehoiuteema pakub huvi ka valimiste vahelisel ajal,” lisab Pille Rives.
 
 Konverentsi täpsem ajakava on siin: http://lastehoiuselts.ee/konverents.

 Palume osavõtust teatada hiljemalt 21. aprilliks lastehoiuselts@gmail.com
Lisateave: Siiri-Liisi Läänesaar, 53789092  või Pille Rives, 5158093
 
Konverentsi toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Liechtenstein, Island ja Norra EMP finantsmehhanismi vahendusel.

Leave a Comment

2 + 8 =
Please leave these two fields as-is: