Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Harku nöögib lasterikkaid peresid

168291 [1280x768]Tallinna külje all asuv Harku vald on suurendanud tänu linnast välja kolinud noortele peredele jõudsalt oma maksutulu, kuid ei suuda nende lastele tagada piisavalt lasteaiakohti. Lasteaiakohast ilmajäämine tähendab aga lapsevanematele vähemalt topeltkulu, sest hüvitis väljaspool valda asuva eralasteaia koha eest on poole väiksem kui see, mida makstakse Harku enda lasteaiakoha eest.
Lisaks muutis vald mullu ootamatult lasteaiajärjekordade süsteemi, mis andis eelise neile, kes ootasid korraga mitme lasteaia järjekorras, ning jättis ühes sabas oodanud lapsed ukse taha. 

(Harku lasteaias saab käia vaid üks Airi Ilvese lastest, teised kaks tuleb sõidutada kaugele eralasteaeda.Foto:Terje Lepp)

 
Lasteaedu juurde ei tule

 
Nii juhtus ka juba 15 aastat Tabasalus elaval Alari ja Airi Ilvesel, kes peavad hommikuti valla piiri taha eralasteaeda sõidutama koguni kahte last. „Küsisime Tabasalu Tibutare lasteaia juhatajalt, kas koha saamine on ikka kindel, ja tema vastas, et me ei muretseks,” meenutas kaksi¬kute isa. „Hiljem tagasiulatuvalt järjekorra pidamise kord aga muutus ja sellest tulenevalt on oktoobrist 2006 kuni oktoobrini 2007 sündinute järjekorras 24 liigset kirjet. Kuna Tibutares otsustati sügisest senise kahe rühma asemel avada üks kolmeaastaste rühm, siis meie kaksi¬kute jaoks lasteaias kohta enam ei olnud,” meenutab Ilves mitme lasteaiajärjekorra liitmisest tekkinud olukorda.
Ehkki peale kaksikute kasvab peres veel kaks last, kellest üks on samuti lasteaiaealine, keeldub vald erandite tegemisest või võimalusest, et mitmesse järjekorda pandud laste puhul võetaks arvesse vaid varem esitatud avaldust. Viimasena öeldu annaks võimaluse saada koht mõnes teises valla lasteaias.

Lasterikastele peredele ei tulda vastu ka lasteaiakoha tasu hüvitamisel, sest kui munitsipaallasteaia koha eest maksab vald umbes 4000 krooni, siis eralasteaedadesse panekut ja lastehoiuteenuse kasutamist toetab vald vaid 2000 krooniga. Seda suuremaks lähevad käärid last sunnitult eralasteaeda viivate vanemate jaoks, sest seal küsitakse kuu aja eest 6000 krooni, mis mitme lapse puhul neelab juba olulise osa pere sissetulekust.
Alari Ilvese avalduse ettepanekuga täiendada laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, et anda nelja- ja enamalapselistele peredele lasteaiakoha taotlemisel eelisõigus, on lükanud vald aga kahel korral tagasi. „See ei ole hädavajalik ja möödapääsmatu,” seisab vallavalitsuse istungi protokollis.
Harku valla investeerimisobjektide nimekirjas aastani 2015 ühegi uue lasteaia ehitamist aga ette ei nähta, ehkki vajadus oleks koguni kahe uue lasteaia järele. Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ervin Jürisoo möönab lasteaiakohtade kasvavat vajadust, kuid põhjendab otsuseid rahanappusega.
Koos eelmiste aastatega on tema sõnul lasteaiajärjekorras üle 600 lapse, kellest mõned on seal oodanud juba 2006. aastast saadik. Sel sügisel vabaneb koht aga vaid 166-le. „Kui kohta ei ole, sõidavad üsna paljud Tallinna,” tõdes Jürisoo, kelle sõnul on mitmes peres üks vanematest ennast seetõttu mõnesse teise omavalitsusse sisse kirjutanud.

 Alates juunist hakkab vald siiski vallamaja vastas asuvas vanas kohvikus pakkuma lastehoiuteenust, luuakse kaks 18-liikmelist rühma. Leevendust olukorrale toob see paraku üsna vähe, sest kui eelmisel aastal lisandus lasteaiajärjekorda 303 uut last, siis ainuüksi selle aasta esimese kolme kuuga on nimekiri täienenud juba 90 hinge võrra.

 
Omavalitsused käituvad erinevalt

 
•• Lasteaiakohtadest on tublisti puudus ka näiteks väikeses Kernu vallas, sest piirkonnas asub ligi 3000 aianduskooperatiivide aegadest pärinevat suvemaja, kuhu on elama kolinud ka mitu noort peret. Tagajärg: lasteaiaealisi on ligi 170, kohti aga vaid 55.
•• Kernu vallavanema Enn Karu sõnul kehtib vallas võrdse kohtlemise printsiip.
•• „Kui meie laps läheb Tallinna või mujale naabervalda ka eralasteaeda, siis makstakse talle toetusena 3500 krooni — sama palju, kui on meie oma lasteaiakoha maksumus.” Pool summast kehtib vaid lastehoiuteenuse puhul, kus nõudmised on väiksemad.
•• Kernu valla lapsevanemad veavad iga päev Tallinna lasteaeda pea poolsada last.

 

Erik Müürsepp,

 Eesti Päevaleht,  5. aprill 2010

Leave a Comment

8 + 4 =
Please leave these two fields as-is: