Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Haridusjuhtide õppelähetus Suurbritannias

IMG_8539 [1280x768]6-11.juunini 2010 toimus Suurbritannias North Lincolnshires haridusjuhtide õppelähetus teemal:“ Creating Success in Early Years“. Koolitusest võtsid  osa Prantsusmaa ja Tsehhi haridusasutuste järelvalve töötajad, Saksamaa pedagoog ja kohaliku omavalitsuse volikogu liige, 6 riigi haridusasutuste juhatajad, juhataja asetäitjad ( Kreeka, Itaalia, Rumeenia, Poola, Eesti, Türgi).

Viie päeva jooksul külastasime erinevaid Suurbritannia riiklike kui ka  erasektori koolieelseid lasteasutusi (lastekeskused, päevahoiud, lasteaiad, eelkoolid),  koole (algkoole, põhikoole), kunstikeskusi, koolituskeskusi. Vastuvõtt oli igal pool väga hästi organiseeritud ja inglaslikult punktuaalne.

IMG_8628 [1280x768]Suur erinevus Eestiga on eelkoolieelse lasteasutuse kasutamise aeg. Suurbritannias viibib keskmiselt laps koolieelses lasteasutuses 15h nädalas 38 nädalal aastas, Eestis 50h nädalas 49 nädalal aastas.Ülejäänud projektis osalenud riigid jäävad sinna vahele. Oluliselt rohkem viibivad Suurbritannia eelkooliealised lapsed lasteasutuses viibides õues. Õuealad on sisustatud võrdväärsete tegevuskeskustega rühmaruumiga ning lapsel on võimalus vabalt liikuda õue ja rühmaruumi  vahel. Õpetajad ei karda, et lapsed saavad mustaks, märjaks, et tuul tõmbab.  Kõige vähem käivad lapsed õues Kreekas. Vee- ja liivamängukeskusi kasutatakse kõikides Suurbritannia ja Itaalia koolieelsetes lasteasutustes nii rühmaruumis sees kui õues igapäevaselt ning terve päeva vältel. Kõikides ülejäänud riikides kasutatakse vee- ja liivamängukeskusi oluliselt vähem. Suurbritannia süsteemis on väga olulisel kohal lapse algatatud tegevus ning just läbi selle tegevuse õppimine. Näiteks peale hommikuringi valib iga laps millises keskuses ta mängima asub ning õpetajad liiguvad keskuste vahel ja toetavad lapsi. Kõikide riikide esindajad leidsid, et kõige raskem koolieelses lasteasutuse töös on koostöö lastevanematega. Kõikides riikides on sarnased probleemid – vanemad ei väärtusta piisavalt õpetaja tööd, lapsevanemad ei ole huvitatud neile korraldatud koolitustest, vanemad on targemad õpetajatest. Tulevikus on plaanis jagada läbi projektitöö kogemusi, et tõhustada koostööd lastevanematega. Eestist jagasime siinkohal oma head kogemust  projektitööst “Väärtuskasvatus lasteaias läbi tarkuste purgi”, mis on oluliselt kaasa aidanud koostööle lasteaia ja kodu vahel. Suurbritannias toimib väga hästi erinevate tugigruppide omavaheline koostöö. Kõikides teistes riikides on see suur murekoht. IMG_8706 [1280x768]Kõikides riikides on olemas ernevad tugigrupid (süsteemid), aga puudub omavaheline koostöö, seega teevad mitu erinevat inimest ühe lapsega ühte ja sama tööd.(logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid, erivajadustega laste tugitöötajad, lasteasutused, omavalitsused).

Oluliselt parem on nii Eestis kui teistes koolituses osalenud riikides laste toitlustamine lasteasutuses. Suurbritannia töötab küll laste toitlustamise alal väga kõvasti ( tööl on tervisliku toitumise kordinaator 12 lastekeskuse peale), aga ikkagi antakse lastele lõunaks friikartuleid. Samuti on Eesti ainus riik kus tööl eraldi muusika- ja liikumisõpetajad ning logopeedid.

Veel mõned huvitavad mõtted mida kasutada: habemeajamisvaht mängimiskes ja joonistamiseks, õuesmänguks plastmassist taarakastid, köied, plastmasstorud, kausid, vihmaveerennid jne.

Koolitusnädal lõppes North Lincolnshire linnapea piduliku vastuvõtuga  Normanby mõisas. Ühiselt otsustasime alustada Comenius projekti, mille eesmärgiks saavad olema õuealade täiustamine läbi erinevate kogemuste jagamise, koostöö arendamine lastevanematega läbi väärtuskasvatuse (läbi vanasõnade).

Kokkuvõtvalt saan öelda, et siiani tuleb naeratus näole kui mõtlen meie koosveedetud päevadele North Linkolnshires. Ja suur tänu meie Archimedes büroole kes selliseid koolitusi võimaldab. Antud loos on võrreldud omavahel Suurbritannia Norh Lincolni koolieelsete lasteasutuste haridussüsteemi ning koolitusel osalenud riikide koolieelsete lasteasutuste haridussüsteemi läbi osalejate nägemuse ja arusaamise.

 

 

Margery Lilienthal,

Viimsi Lasteaiad, juhataja

Leave a Comment

2 + 13 =
Please leave these two fields as-is: