Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tarkuste hoidise abil lasteaias väärtuste kasvatamine

image001Viimsi Lasteaiad alustas 2009/2010 õppeaastal  kolme aastase projektiga-

Väärtuskasvatus lasteaeda

2009 aasta alguses panid Viimsi Lasteaedade juht Margery Lilienthal ja MTÜ Leia Rõõm koolitaja Merike Mitt pead kokku, kuidas lasteaias midagi uudset ja väärtuslikku teha. Merikesel oli augustis 2009 just välja tulnud vaid positiivseid ja edasiviivaid Eesti vanasõnus sisaldav rõõmsavärviline Tarkuste Hoidis „101 Eestimaa tarkust“ ning koos otsustati see innovatiivne purk panna lastele väärtuskasvatust õpetama.

Vanasõnad kannavad meie esivanemate iidseid tarkusi, meie igikestvaid väärtusi, õpetavad elutarkusi ja toetavat Eesti vanasõna. Lapsed saavad lisaks vanasõnades peituvatele väärtustele tundma ka meie rahvapärandit ning õpivad samas abstraktset mõtlemist, kuna metafoorilised vanasõnad nõuavad tihti „tõlgendamist“, omavahelist lahti rääkimist; lastele lisanäidete toomist.

Koostöös Viimsi Lasteaedade pedagoogidega valiti välja just eri vanuses lasteaialastele sobivad Eesti vanasõnad, iga vanasõna taha tuli väärtus või väärtused, mida vastav vanasõna kannab ning MTÜ Leia Rõõm viis lasteaedade õpetajatele läbi väärtuskasvatuse alased koolitused. 101 Eesti vanasõna sobisid just 3-aastaseks programmiks, 34 (-1) vanasõna ühel aastal.

Lühidalt Tarkuste Hoidise metoodikast:

1) Nädala alguses võetakse Tarkuste Purgist üks vanasõna (kas eelnevalt valitud või juhuslikult). Suuremad lapsed saavad selle ise ette lugeda. Nädala vanasõna pannakse välja kõigile silme ette – eri rühmades on selleks olemas kas Tarkuste Vikerkaar, Tarkuste Puu, Tarkuste Redel, klotsidest laotuna vms vormis.

2) Esmalt arutletakse lastega, mida nende jaoks see vanasõna tähendab, millised käitumised on seal äratoodud väärtuste taga jne. Ikka sõltuvalt laste vanusest.

3) Nädala jooksul pannakse vanasõnaga seonduv pildi sisse, mängu sisse, lauldakse temaatilisi laule ja loetakse vastavaid lugusid jne. Läbi mängulise tegevuse kinnistub nii vanasõna (mille tundmine on ju ka meie kultuuri aluseks) kui selle taga olev väärtus.

Kogemus näitab, et alati ei ole tegevused seotud otseselt ka vanasõna väärtusega. Noorematele lastele räägitakse nt „Igaüks on oma õnne sepp“ vanasõnaga üldse sellest, mis ametimees sepp on ja millised sepatööd on. Vanasõna jääb aga meelde ning lisatähendusi tuleb vanuse kasvades igale vanasõnale üha juurde. Õpetajad on tunnistanud, et mitmetele vanasõnadele on nad saanud uusi tähendusi iseenda jaoks ka täiskasvanutena nüüd vanasõnadega tegeldes.

4) Väga põnevaks kujunes suurematele lastele antav koduülesanne – paluti lastel küsida ka oma vanematelt, mida selle nädala vanasõna nende jaoks tähendab. Ja nii tekkisid ka laste ja lastevanemate vahes sisukad vestlused sõprusest, armastusest, headusest jne. Lapsed omakorda tõid kodus kuuldud lugusid endaga kaasa lasteaiarühma, andes lisaväärtust. Nii õpetajad kui lapsevanemad tunnustasid väga sidemete tugevdamist lasteaia ja kodu vahel – kodudes saadi rohkem teada ja osaleti sisuliselt lasteaiarühmas toimuvas töös. Lisaks tunnustasid lapsevanemad kogu aeg just seda, et Viimsi Lasteaiad pööravad eritähelepanu väärtustele ja läbi nende laste kasvatamisele.

Pioneeridena võtsid Viimsi lasteaedade õpetajad Tarkuste Hoidised septembrist 2009 kasutusse ning asusid „liha luudele panema“, st metoodikat mängude, laulude, tegevuste, lugudega täitma. MTÜ Leia Rõõm abil on nüüd kokku kogutud pidevalt täienev Vanasõnade Tarkuseaabits, kus iga vanasõna ja väärtuse taha on kokku kogutud õpetajate tarkusi ja tegevusi, mida saab kasutada ammendamatu ideede allikana. See on tõhus abimaterjal igale lastaednikule, kes hakkab kasutama vanasõnu väärtustekasvatuses.

Miks Tarkuste Purk hea on?

  • Vanasõnad kannavad endas metafooride keeles meie esivanemate tarkusi, Eesti rahva pikaajalisi väärtusi, mida tahame edasi anda oma lastele, luues samas sideme ka meie juurtega.
  • Meie käitumine lähtub meie uskumustest ja hoiakutest. Nende Tarkuse Pillidega (rullikeeratud vanasõnad) on mängulisel viisil võimalik kujundada lastes positiivseid ja eneseusku tugevdavaid hoiakuid.
  • Välja valitud just positiivset mõtlemist (Pärast äikest paistab päike), enesekindlust (Julge pealehakkamine on pool võitu), proaktiivsust (Mis sa otsid, seda leiad), koostööd (Üks käsi ei pese mette üksi, kui teene ei pese vastu),  hoolivat hoiakut (Hea sõna võidab võõra väe) ja muid häid elutarkusi toetavad vanasõnad.
  • Järjepidevus. Kui vanasõnade vaatamine igal järgneval nädalal teha põnevaks mänguks (Ei tea, mis tarkus meile sel nädalal tuleb…), siis kinnistuvad need väärtused pikaajaliselt.

Miks on oluline just Tarkuste Hoidis, miks ei võiks iga õpetaja ise valida vanasõnu ja neid kasutada? Ikka võib ja kindlasti paljud lasteaiaõpetajad Eesti vanasõnu ka kasutavad. Tarkuste Hoidis on aga kui rituaal, järjepidev ja mänguline metoodika, mis oma rituaalsuses ja purgi kujundusega toetab kogu metoodikat.

Kas Tarkuste Hoidise metoodika sobib igas vanuses lastele? Ka kõige pisematele, 3-4-aastastele? Viimsi õpetajate kogemused näitavad, et nende puhul tuleb valida 1 vanasõna kuus ning valida just mõni lihtsam, nt „Lind armastab oma pesakest, laps oma kodukest“, kus saab kuu aega kodu teema ümber rääkida, mängida, laulda jne.

Merike Mitt tutvustas Tarkuste Hoidise metoodikat kevadel 2010 Leader programmi toel ka Tartumaa lasteaedades ning sealtki tuli ülipositiivne tagasiside. „Õnneks on väärtusi hakatud väärtustama“, nagu ütles üks koolitusel osalenutest. Tunnistati, et vajadus sellise metoodika järgi on, positiivsena toodi välja ka sidet lapsevanematega, võimalust mänguliselt kinnistada nii moraali- kui hea käitumise põhimõtteid ning metoodika järjepidevust.

Tarkuste Hoidise metoodika aga pidevalt täieneb. Merike Mitt on teemat sügavamat uurinud ning on sellele metoodikale juurde panemas mitmeid uusi aspekte. Viimsi Lasteaiad jätkavad kindlasti veel kaks aastat Tarkuste Hoidise programmi ja Vanasõnade Tarkuseaabits täieneb pidevalt.

Rohkem teavet väärtuskasvatuse-alaste ja Tarkuste Hoidise koolituste kohta saate lugeda www.elamuskoolitus.ee.

Margery Lilienthal

Viimsi Lasteaiad, Juhataja

Leave a Comment

3 + 10 =
Please leave these two fields as-is: