Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Viljandimaa vanempedagoogid jagasid mõtteid

Viljandi jõul [800x600]Viljandi lasteaias Midrimaa said 30. novembril juba teist korda kokku 19 Viljandimaa lasteaiaõpetajat/vanempedagoogi. Esimesel korral (26.okt) loodi soodne pinnas, et panna alus kooskäimise traditsioonile ning võimalusele luua ruum, kus saab omavahel mõtteid ja kogemusi jagada.

Nagu ikka, enne kui saab edasi minna, tuleb välja selgitada ja märgistada hetkeolukord – 26. oktoobril said kirja pandud ootused, millest võib välja lugeda ka vajaduse määra. Kõige enam toodi välja kogemuse, mõtete, uute teadmiste jagamise vajadus (õppevara, õppemängud, praktilised kogemused ja juhtumite analüüs), vanempedagoogi järgu tõstmisega seotud kogemuse vahetamist, teadlikkuse tõstmist dokumenteerimisest ja dokumentatsioonist. Veel toodi välja avaliku esinemise võimalus, uued tutvused ja võimalus näha Viljandimaa lasteaedu ning kindlustunne, mis kaasneb teadmisega, et on olemas grupp, kellega mõtteid ja tõlgendamisviise ning –võimalusi vahetada.

Teise punktina märgiti üles kitsaskohad, mis on seotud järgu tõstmise ning atesteerimisega, et uutel kohtumistel neile lahendus leida. Kõlama jäid sellised mõtted: arusaamatuks jääb, kas tähtis on põhitöö (töö lastega) või väljapoole suunatud tegevused, lektoriks olemise võimalusi on vähe ning aktsepteerida võiks ka lastevanematele (rühma siseselt) läbi viidud tegevusi (loeng, koosolek). Välja toodi ka, et maakondlikul/piirkondlikul tasemel on esinemisvõimalusi võrreldes vajadusega vähe, mistõttu ongi tervitatav õpetajate oma aktiivsus ning sellise ruumi (keskkonna) loomine.

Segadust tekitavad erinevad tõlgendamisvõimalused ning on ju selge, et erivanuseliste lastega töötades on tööspetsiifika erinev, seda nii koolieelikute  eas kui ka nooremate  laste puhul tuleks seda arvestada.   Muusika- ja liikumisõpetaja töö on samuti erinevam kui rühmaõpetaja töö, kuid atesteerimisel tuleb kõikidel samu nõudeid järgida/täita – on see siis meie süsteemi nõrkus või hoopis tugevus. Kas ja kuivõrd need ühised alused, ühised nõuded, mis on universaalsed ja kõikidele täidetavad, loovad soodsa pinnase ja toe, et tagada õpetajaskonna ühtselt tugev tase? Nendele küsimustele otsitakse koos vastuseid ning liigutakse selle suunas, et ühised arusaamad välja selgitada.

Pedagoogid [800x600]Et aga ilmas peab valitsema tasakaal, siis pärast mõttetööd sai tähelepanu suunatud praktilisele tegevusele. Kõik osalejad said meisterdada õhupallidest ja tangainetest palli, mida on hea vormida ning millega saab sõrmelihaseid treenida, teises keskuses sai muinasloo järgi voltida ning kolmandas nurgas valmisid traditsioonilised rullnukud ning punuti südametega paela.

Teisel kohtumisel oli tähelepanu suunatud saabuvale jõuluajale – kokkusaamise eesmärgiks oli vahetada jõulumõtteid ja ideid. Meeleolu aitasid luua  omaküpsetatud piparkoogid, kohalikest taimedest teesegu koos kuivatatud marjadega, kuid ka lauldud/mängitud jõululaulud ja ringmängud.  Igal osalejal oli võimalus tutvustada lihtsaid vahendeid ja viise ruumi kaunistamiseks, lastele jõulutemaatika ja jõulusümbolite tutvustamiseks ning lastega läbiviidavate käeliste tegevuste mitmekesistamiseks (materjalide taaskasutamisvõimalused, dekoreerimisvõimalused, traditsioonilised viisid ja looduslikud materjalid kõrvuti uute materjalide ning töövahenditega). Vaimu aitas kanda lihtne jõululugu/näpumäng kahest päkapikust – lugu on kättesaadav küll kõikidele, kuid esitlus on alati ainukordne.

Seesugune kooskäimine ja kokkusaamine, kus on võimalus nii oma kogemust jagada kui teise kogemusest osa saada, rikastab vaimu ja annab ka praktilisi oskusi, mida igapäevatöös rakendada. Rõõmu teeb pingevaba, lõbus ja heatahtlik töömeeleolu, kus saab tegeleda teoreetilise poolega (seisukohtade ja põhimõtete selgitamine, uute teadmiste jagamine) ning ka igapäevaste, praktiliste punktidega.

Järgmisel kokkusaamisel (25. 01. 2011) Mesimummu lasteaias suunatakse tähelepanu atesteerimispunktidele ning arutletakse läbi erinevad tõlgendamisvõimalused, suunates tähelepanu erinevatele koostöövõimalustele ning vähendada vastandumiskohti. Pole ju vaja teha asju üksnes  õigesti, vaid on vaja teha õigeid asju ning iga kogemus/ teadmine aitab avada iseennast ning ruumi enda ümber.

Viive Villems

Tiina Türk

Viljandi Lasteaed Midrimaa õpetajad

Leave a Comment

11 + 11 =
Please leave these two fields as-is: