Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Loodust saab tundma õppida mitmeti

Inimene on osake loodusest. Et loodusega paremini suhestuda ja looduses toime tulla, peab sellega juba varases eas tutvust tegema.

Võru Sõlekese Lasteaia õpetajad kirjutasid projekti: Aktiivõpe Võru linna lasteaedadele- jätk projektile „Õpimõues„I. Projekti eesmärgiks oli pakkuda Võru linna 5 – 7 aastastele lastaialastele õuesõpet päevase lastelaagri kaudu ning töötada laagris kogutud materjalide põhjal välja õppematerjalid. Tõsta laste keskkonnateadlikkust ning kujundada väärtushinnanguid.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel sai projekt teoks. Toimus tore ühepäevane lastelaager, kus tutvuti kolme veekoguga: oja, tiigi ja järvega. Uuriti elu nii veekogudes kui veekogude lähiümbruses. Valmistati veeteemalisi asju ja mängiti vastavasisulisi mänge. Kogu tegevus jäädvustati fotodele, millest hiljem valmisid õppematerjalid.

Õppematerjalideks on fotod, puzzled, plakatid ja CDplaadid. Fotode ja puzzlede eelis on nende peal olevate taimede ja loomade ehedus. Plakatitele on koondatud erinevad veekogud ja nende elustik. Plakateid saab kasutada nii üksikuna kui koos. Kui kõrvutada kahe veekogu plakatit, tekib lapsel võimalus neid omavahel võrrelda – tuua välja sarnasusi ja erinevusi. Puzzle pakub võimalust pildil oleva loomaga tutvada, arendada tähelepanu ning mõtlemist.

CDplaadil olev materjal on ehk kõige põnevam. Sealt leiab mängu- ja meisterdamisjuhendeid, fotosid, aga ka ühe vahva muinasloo kolmest vetevanast. Muinasjutt on koostatud PowerPoint ja Notebook´i programmis. Viimane programm on mõeldud puutetundliku tahvli kasutamiseks. See on tahvel, mis ei vaja kriiti ega märga lappi. Küll aga veidi tutvumist, harjumist ja pisut näpuosavust.

Meie lasteaiale pakkus Telda OÜ võimalust rentid Smart puutetundlikku tahvlit, millel abil viisime läbi mitmeid esitlusi. Õpetajad kehastusid kostümeeritud vetevanadeks, kes tutvustasid veekogusid muinasjutu ning puutetundliku tahvli kaudu.

Puutetundlik tahvel võimaldas muuta tegevuse huvitavaks ja uudseks. Näiteks said lapsed avada sirmi, mille taga oli peidus sõna, said memoriini põhimõttel avada ruute, mille tagant ilmus nähtavale peitepilt, kuulata veekogu pilti puudutades erinevaid heliklippe, joonistada tahvlile pliiatsi või näpu abil sarnastele fotodele märgikesi, mängida trips-traps-trulli, liigutades tahvlil käega pilte ühest kohast teise, pildile ringe ümber tõmmata, mis muutis konkreetse pildi suureks või tausta pimendades tõstis teiste seast esile.

Puutetundliku tahvli kasutamine oli väga posititiivne kogemus nii suurtele kui väikestele. Tahvel muudab õpetaja töö hõlpsamaks ja pakub lastele uudset võimalust teadmiste omandamiseks. Julgustame oma kogemuste põhjal kõiki õpetajaid puutetundliku tahvliga tutvust sõlmima. Meie õppematerjalid aga leiate aadressilt http://www.telda.ee/Vetevanade_Lood/

Võru Sõlekese Lasteaia õpetajad: Piia Narvik, Merle Kõivumägi ja Maire Eiche

Leave a Comment

14 + 10 =
Please leave these two fields as-is: