Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

LAHTISTE USTE PÄEVAD Tallinna Sikupilli Keskkoolis (Kivimurru 9) neljapäeval, 10. märtsil 2011

Neljapäeval, 10. märtsil toimuvad Tallinna Sikupilli Keskkoolis lahtise uste päevad.

Kell 17.00 algab kooli aulas 1. klassi õppesuundade tutvustus ja näidisesinemised.

1. klassi tulija saab valida kahe õppesuuna vahel:

1) spordiklass (erialad: karate, iluvõimlemine, lauatennis)

2) infotehnoloogia ja majandusõpe

Külalistena esinevad:

  1. Võimlemisklubi Janika treenerid ja väikesed võimlejad
  2. Karate-do klubi Nüke treenerid ja karatekad
  3. Lauatennisekeskuse treenerid ja mängijad

Täpsem päevakava lisatud allpool

Lisainfo ja kontakt:

Kantselei: 606 9631

Koduleht: www.sikupilli.edu.ee

_______________________________________________________________________________________

PÄEVAKORD:

9.25­–15.55 – Ainetundide külastamine

11.15–11.35 – Avatud algklasside mängutuba  (ruum ja tegevused tulenevad kooli projektist “Turvaline ja aktiivne

koolipäev”. Samas võimalik rohkem teada saada projektist)

Võimalus maitsta koolitoitu kell 10.10,  11.15,  13.15  vahetundide ajal.

Palume eelregistreerida kooli kantseleis telefonil 606 9631 või e-posti teel: sikupilli@sikupilli.edu.ee.

Koolitoit maksab 1,15 EUR – palume tasuda kooli kantseleisse.

15.00–16.00 – Võimalus tutvuda norra keele klassi ja õppematerjalidega, testida oma teadmisi Põhjamaadest,

vestelda aineõpetajaga.

16.00 – Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus.  Koostöölepingu allkirjastamine Tallina Sikupilli Keskkoli ja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži esindajate vahel.

Tallinna Sikupilli Keskkooli 10. klassi õpilane saab valida järgmisi õppesuundi:

1) rahvusvaheline  majandus ja ärikorraldus

2) norra keel ja põhjamaade kultuurilugu

17.00 – 1. klassi vastuvõtt ja õppesuunad:

1) spordiklass (karate, iluvõimlemine, lauatennis)

2) infotehnoloogia ja majandusõpe

1. spordiklassi erialade tutvustus ja näidisesinemised – karate, iluvõimlemine, lauatennis.

Külalistena esinevad Võimlemisklubi Janika treenerid ja väikesed võimlejad, Karate-do klubi Nüke treenerid ja karatekad, Lauatennisekeskuse treenerid ja mängijad.

NB! 3. korruse mängutoas avatud lastehoid kooli külastavate lapsevanemate kõige pisematele võsukestele.

Palume soovist eelnevalt teada anda kooli kantseleisse telefonil 606 9631 või e-posti teel: sikupilli@sikupilli.edu.ee Lastehoid on avatud kl. 9.25–18.00 (vastavalt eelregistreerimisele).

Lastehoid on tasuta, kaasa võtta hea tuju ja rõõmus meel :)

Külalised saavad üleriided jätta kooli garderoobi.

OLETE OODATUD, MEELDIVATE KOHTUMISTENI!

Põhikooli õppesuunad

  • Spordiklass

Spordiklassis on 3 eriala.

Iluvõimlemise koostööpartner on Võimlemisklubi Janika.

Lahtiste uste päeval tutvustavad klubi treenerid oma klubi ja spordiala, esinevad iluvõimlejad.

Iluvõimlemise katsed toimuvad 21.04 kell 17.30 kooli võimlas.

Karate koostööpartnerid on Karate-do klubi Nüke.

Lahtiste uste päeval tutvustavad klubi treenerid oma klubi ja spordiala, esinevad karatekad.

Karates katseid ei toimu.

Lauatennise koostööpartner on MTÜ Lauatennisekeskus.

Lahtiste uste päeval tutvustavad klubi treenerid oma klubi ja spordiala, esinevad lauatennisistid. Lauatennises katseid ei toimu.

  • Majandusõppeklass

Õpetatakse infotehnoloogiat ja majandusõpet.

Majandusõpe algab 1. klassis teisest poolaastast integreeritult teiste õppeainetega.

Gümnaasiumi õppesuunad

  • Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus

10. – 12. klassis õpitakse Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse 1. kursuse õppekava alusel kokku 60 Euroopa ainepunkti (EAP) (6 t nädalas) ulatuses. Edukad gümnaasiumi lõpetajad saavad võimaluse astuda Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži

2. kursusele rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialale või kanda 60 EAP-d mis tahes Euroopa ülikooli õpingute jätkamiseks.

Õppimine toimub 1 päev nädalas Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži ruumides ja õppejõudude juhtimisel. Koostöö tulemusel tõuseb õppetöö kvaliteet ja seostub otseselt õpingute jätkamise võimalusega. Õppija jaoks on oluline ka kokkuhoid 1 aasta õppemaksu ja õppeaja võrra.

  • Norra keel ja põhjamaade kultuurilugu

Õpe toimub 10. – 12. klassis.

Koostööpartnerid on Norra Kuningriigi Saatkond Eestis, Norra Kaubanduskoda, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Tartu Ülikooli Skandinavistika osakond.

Kooli lõpetajal avanevad võimalused norra keele ja põhjamaade kultuuriloo õppimiseks ning õppe jätkamiseks Tartu Ülikoolis, Norra rahvaülikoolides või kõrgkoolides. Samuti avarduvad õppimis- ja töövõimalused Norras, Taanis, Rootsis, Islandil. Märkimisväärne on see, et Norra kõrgkoolides pole õppemaksu.

Leave a Comment

15 + 5 =
Please leave these two fields as-is: