Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Projekti –ja teemaõpe Püünsi lasteaias

koos lapsevanemaga lindudele toidumaja ehitamine [800x600]Koolieelses eas on lapsele õppimise paigaks  keskkond, mis teda igapäevaselt ümbritseb. Sellest kujuneb lapsel arusaam teda ümbritsevatesse inimestesse, loodusesse, väärtushinnangute kujunemisse ja annab tõuke mõistmaks inimese rolli elukeskkonnas.

Püünsi lasteaed on väike kaherühmaline lasteaed Viimsi poolsaarel ja tegutseb Püünsi Kooli lasteaia osana. 2006 juunist on Püünsi Kooli lasteaia osa Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Propageerime tervislikke eluviise eelkõige looduses viibimise ja igasuguse liikumise läbi. 2009 liitusime „Avastustee” projektiga.  Just need suunad ja lasteaia looduskeskne asukoht- ligiduses on nii mets kui meri, on andnud tõuke valida süvaõppeks just keskkonna teema. Lasteaia asukoht annab hea võimaluse kasutada ka õuesõpet. Lastele on oluline õpitut looduses vahetult ise tajuda. Nii saab lihtsamalt  ja arusaadavamalt selgeks, et inimene on osake loodusest, et oma tegevustega mõjutame me keskkonda  enda ümber.

J. Käis on öelnud, et  lapse sisemisi jõude vabastab ja paneb liikuma vaid ühtlane ja terviklik tegevus. Kogu lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub erinevaid valdkondi integreerides läbi teema- ja projektiõppe.  Teemaõppega on tegemist siis kui  üks teema leiab käsitlemist lühema aja vältel integreeritult – läbi erinevate tegevuste ja valdkondade.

Projektiõppe puhul on teema käsitlus pikemaajalisem ning süviti käsitletud teema lõpeb alati mingi lõputööga ning põhiteema  võib jaguneda ka alateemadeks.

untitled [800x600]Nii teema- kui projektiõppe korral toimub õpetus mängu ja mänguliste/avastuslike tegevuste kaudu. Siin on väga suur osa lapse algatusel, isetegemisel läbi kogemuse / avastuste õppimisel. Täiskasvanu ja laps avastavad – mõtestavad teema lahti üheskoos. Teema arengut juhib lapse huvi.

Meie lasteaias on valitud aastateemast lähtuvalt suurema tähelepanu alla sellel aastal Eestimaa ja eriti kodukoha linnud.  Projekti  nimetuseks sai  „Sinilindu otsimas“, mis väljendab ühelt poolt avastusele orienteeritust, teiselt poolt muinasjutulisust, uskumist imedesse.   Meie põhi eesmärgiks on  lapses huvi ärkamine lindude maailma vastu ning oskus linde enda ümber märgata. Läbi teemaõppe oleme käsitlenud edukalt kõiki lasteaias õpitavaid valdkondi. Juba ainuüksi lindude nimed, häälitsused ja erinevad rahvatarkused võimaldavad omandada teadmisi keeles, kõnes; lindude suurus, värvus, munad  aitavad matemaatikas, välimus kunstis , linnu kehaehitus võrdluses inimese omaga terviseõpetuses jne.  Aasta jooksul  oleme sidunud teemaõppega ka kõik väljasõidud , matkad  ja üritused.  Selleks, et väljasõitudel linde paremini vaadelda hankisime lastele binoklid KIK-i abiga. Oleme käinud oma lastega Pirita terviserajal  orienteerumas ning leidnud pardipere  ja Viimsi RMK matkal „Metsa sees on puud”.  On ju mets paljudele lindudele elukeskkonnaks.  Matk Viimsi vabaõhumuuseumisse kuulub meil ka iga-aastase üritusena plaan. Vabaõhumuuseumisse matkame mööda mereäärt – kus alati kohtab kajakaid, luiki ja seekord nägime ka laglet.  Retked koduümbruses on suurepärane võimalus lastel tutvuda kodukoha looduse ja selle eripäradega. Kaugematest  paikadest oleme käinud  sellel õppeaastal Oandu RMK-s Hundiretkel, Aegviidu RMK-s Talvelindude retkel.  Nendel väljasõitudel  said lapsed kinnistada juba õpitud linde ja näha nende looduslikku elukeskkonda.  Projekti ühe lõpuüritusena ootab meid väljasõit Matsalu RMK-sse retkele „Kevadine linnuelu Matsalus“.

Misse linnu meisterdamine [800x600]Konkurssidel osaleminegi on olnud lindudega seotud ja üpris edukas. Võidetud on eripreemiad  Aegviidu RMK korraldatud konkursilt „Meisterdusi metsast“ töödega „Misse lind“ ja „Haned läevad hallad maas“.  Tallinna Linnamuuseumi poolt korraldatud joonistuskonkursil “Hea sõnumiga pildid” hinnati eripreemia vääriliseks meie laste töid lindude aitamise teemal.

Meil on väga toredad ja aktiivsed lapsevanemad- nende huvi ja toetus on meile suureks abiks. Lasteaias on väljas näitus hobifotograafist lapsevanemalt meie koduümbruses pildistatud lindudest. Talve hakul ehitasime koos ühe  isaga lastega lindudele söögimaja, milles söövaid linde oleme jälginud talv läbi. Saame linde vaadelda ka ilma neid häirimata binoklitega rühmaaknast.  Lindude toitmine on abiks lastele ka erinevate väärtushinnangute kujunemisel-hoolivus, sallivus, abivalmidus, kohusetunne. Tuleb ju jälgida, et toit otsa ei lõpeks.

Teemaõpet oleme saanud kasutada mitte ainult tunnitegevustes, vaid ka kõikide ürituste ja pidude läbiviimisel. On toimunud puu istutamine koos kooliperega, pidasime lindude lahkumispidu, toimus linnumuinasjutu  hommik. Isadepäeva tähistamisel oli linnuteemaline viktoriin vanematele, kus nii mõnigi ununenud fakt sai meelde tuletatud. Märtsis tähistasime nii emakeelepäeva kui teatrikuud kahe linnuteemalise näidendiga „Linnupoegade õhtu“ ja „Lindude kuningas“ . Naljapäeval käisid meil külas Naerulind ja Naerukajakas, kes teadsid tõeliselt naljakaid mänge. Projekti raames mõtlesid lapsed välja õpetajate suunamisel linnujutu ja luuletused.

Juba praegu on selge, et projekt on oma eesmärgi täitnud.  Laste tagasisidest selgus, et lapsed oskavad rääkida lindudest palju huvitavat, mida nad varem ei teadnud ja tunnevad linde õigete nimedega. Lapsevanemad on tagasisidestanud, et  mõni laps kuulab kodus vaid linnulaulude plaati ja nii mõnigi räägib vanematele linnulugusid. Õpetajad on tähele pannud, et lapsed joonistavad vabal ajal tihti linde, linnu teema läbib aeg-ajalt väiksemate loovmänge ja õues pööravad lapsed õpetajate tähelepanu lindudele, kes laulavad või mööda lendavad. Lapse huvi on äratatud.

Projekti lõpetame suleliste lõpupeoga. Kellel tekkis huvi, võib meie tegemistest leida infot ka facebookist.

Loodust lastele lähemale tuues ja selle vastu armastust tekitades loodame, et praegusel põlvkonnal jätkub tarmu ja mõistust säilitada ja hoida meie metsi ja elukeskkonda. Seniks jääme aga ootama laululinde, kes kohe-kohe meile tagasi saabuvad , pesitsema hakkavad ja oma lauluga meid rõõmustavad.

Maie Vartla,

Püünsi Kooli lasteaia õpetaja

Leave a Comment

12 + 13 =
Please leave these two fields as-is: