Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Väärtused meie elus

Inimese elu oleneb sellest, kuidas ja mida ta teeb. See mida inimene teeb, sõltub omakorda sellest, milliseid otsuseid ta vastu võtab.

Otsuseid tehakse oma väärtushinnangute põhjal.

Väärtused on inimese sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida hinnatakse ja tähtsaks peetakse.

Väärtussüsteemist sõltub, kui meeldiv on ühiskonnas elada.

Eriti olulised on üldinimlikud moraalsed väärtused: ausus, hoolivus, sallivus, headus, tänulikkus, kohusetunne, teistega arvestamise oskus.

Moraalsed väärtused on sisseharjutatud käitumiskalduvused, mille tulemuseks on harjumuspärased teod.

Väärtused ei ole loogiliselt omandatavad, neid tuleb kujundada õppeprotsessis. Kõige parem õpetamismeetod on isiklik eeskuju, jutukesed, situatsioonimängud. Lapsed tulevad lasteaeda erinevatest kodudest. Igas kodus on omad väärtushinnangud, tõekspidamised, traditsioonid. Lasteaiarühmas , kus on koos 20 – 24 erineva kodu ..peeglit ´´  peab valitsema oma kodukord st. ühised kokkulepped ja väärtushinnangud.

Meie Pärnu Lasteaed Trall Täpsiku rühm, peab väga oluliseks, et meie pereliikmed oleksid hoolivad, abivalmid, mõistvad, sallivad ja sõbralikud. Tuginedes lasteaia õppe – ja arengukavale, kodukorrale ning lasteaiapere ühistegemistele otsustasime koostada raamatu      .. Täpsiku rühma väärtused´´.

Raamatu koostamisel osales kogu rühmapere: lapsed, vanemad, õpetajad. Käsitletud said järgmised teemad: sõprus, kodu ja pere, ausus ja usaldus, hoolivus ja abivalmidus ning töökus. Raamatukest ilustreerivad laste joonistused.

Õpetajatena loodame, et lastega üheskoos väärtuste üle arutledes kasvavad meie kasvandikest hoolivad, ausad ja sallivad ilmakodanikud.

7a. Elandra teab: Õnnelik perekond on see, kes hoolitseb laste ja iseenda eest.

Samavana Renek lisab: pere on tähtis, et nad aitaksid enda lapsi ja meie aiataksime oma vanemaid. Minu vanemad peaksid saama hästi läbi, siis on isa ja ema õnnelikud ja lapsed ka.

Aususe kohta arvab Andreas : ausus on see, kui ma mitte kellegile ei valeta ja annan ausõna, et ma teen midagi ja siis ma pean seda täitma.

7a. Raigo õpetab: tee sõbrale head, kingi talle midagi ilusat, aita sõpra kui on vaja, kui sõber saab haiget, ütle talle midagi head. Sa oled temaga hästi palju sõber, ega lähe temaga üldse lahku.

Täpsiku rühma õpetajad: Eha Kanarbik    Eda Laur

Leave a Comment

3 + 5 =
Please leave these two fields as-is: