Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Keskkonnaamet alustab sügiseste õppeprogrammidega

Keskkonnaamet pakub alates 5. septembrist kuni  15. novembrini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele loodus- ja keskkonnakaitseteemalisi programme. Programmid täiendavad õppekava ning aitavad õppimist muuta elulähedasemaks.

 “Tänavu sügisel rakenduv uus õppekava paneb senisest suuremat rõhku aktiivõppemeetoditele ja õuesõppele. Püüame koolidele olla heaks partneriks, et viia koolitunnis õpitu kokku tegeliku eluga, ” ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

 Teemade ring, mille hulgast huvipakkuvamaid programme valida, on lai. Kokku on pakkuda umbes 60 erinevat programmi, mille raames on võimalik külastada Keskkonnaameti looduskeskusi, piirkonna veepuhastus- ja jäätmejaamu, matkata õpperadadel ning uurida erinevate meelte abil loodust kooli või lasteaia lähiümbruses.

Näiteks saab Pärnumaal tellida programmi “Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?” ja Järvamaal programmi “Haavatav vesi”, mille põhirõhk on nitraaditundliku ala eripära selgitamisel. Lasteaia ja noorema kooliastme lastel aitab rabaga tutvust teha sisalik Sissi. Jätkuvalt selgitatakse, kuidas tarbida targalt, et tekiks vähem jäätmeid. Kõige noorematele on siinjuures abiks sipelgas Ferda.

 Õppeprogrammid on koolidele ja lasteaedale tasuta, juhendajateks on Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid, kellega tuleb programmi tellimiseks ühendust võtta.

 Pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti

kodulehel www.keskkonnaamet.ee  Täpsem info programmide sisu kohta

(töölehed ja programmide kirjeldused) on kättesaadav keskkonnahariduse andmebaasis www.keskkonnaharidus.ee ning hea ülevaate piirkonna võimalustest saab keskkonnahariduse infopäevadel, mis toimuvad 6.-15. septembrini maakonnakeskustes. 

 

Lisainfo: Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna

juhataja, tel. 5183249, maris.kivistik@keskkonnaamet.ee

Leave a Comment

8 + 10 =
Please leave these two fields as-is: