Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õppekasvatustöö projekt „Õnneseene Olümpiamängud“

  Elva Lasteaed Õnneseen ja Elva linn 2011 – 2012

 

MUUDETUD_ÕnneseenPõhisihtgrupp Elva Lasteaed Õnneseen, lapsevanemad, vanavanemad. Lisaks hõlmab projekt Elva Huviala- ja Kultuurikeskust Sinilind, Elva Matkakeskust, Elva Spordiliitu, FC Elvat, Elva Motoklubi, Revalia Tantsuklubi, Elva Väikelastekodu, Elva Linna Raamatukogu, Elva Postipoissi, Tartumaa Tervisespordikeskust, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutust, Tartumaa Muuseumit. Projekti moto: „Tervis tuleb spordi toel, sajal erineval moel!“

 Eesmärgid:

 

 • Lapsed tutvuvad erinevate spordialadega ja nende reeglite ning ajalooga
 • Lapsed saavad teada spordi kasulikkusest nende organismile
 • Lastel tekib füüsilise aktiivsuse harjumus, mis arendab nende kehalisi oskusi ja võimeid
 • Lapsed leiavad endale meeldiva ja sobiva spordiala ning innustavad ka vanemaid
 • Lapsed teavad tervisekäitumise algtõdesid (hügieeni nõudeid ja tervislikku toitumist)
 • Lapsed tulevad toime enda tugevate emotsioonidega (kurbus, viha, rõõm, üllatus)
 • Lapsed arvestavad kaaslastega ja nende emotsioonidega

 

Tegevuse sisuline kirjeldus: 

Projekti ellu viies valib iga lasteaia rühm endale kalendrikuu, kus tutvustatakse ühte spordiala. Kuu jooksul toimub seda spordiala tutvustav näitus, mille koostamisse kaastakse ka lapsevanemad ja spordiklubid. Kuu teisel nädalal korraldatakse seda spordiala tutvustav etteaste, koos spetsiaalselt selleks päevaks pakutava menüüga, koostöös köögiga. Etteaste käigus pööratakse tähelepanu ka hügieenile ja tervislikule toitumisele.

Lisaks tuvustavale spordipäevale on igasse kuuse lisatud ka terviseteemaline teatrietendus ja terviseteema, mis läbib tervet kuud ja millele pööravad kõik rühmad tähelepanu.

Lastel tekib arusaam, milliste spordialadega tegeletakse erinevatel aastaaegadel, milliste spordialadega tegeletakse välitingimustes ja milliste spordialadega sisetingimustes. Lapsed saavad teada, millised alad on Eestis edukad ja milliste aladega tegeletakse kodukohas. Läbi spordialade tutvustamise õpivad lapsed tundma ka Olümpia ideesid, saavad vähemalt ühe spordialaga ise põhjalikumalt tuttavaks. Spordiga arendame lastes kehalisi võimeid: osavust, kiirust, jõudu ja vastupidavust. Lisaks nõuab sport nutikust, kiiret mõtlemist, probleemide lahendamist ja omavahelist koostööd.

29. septembril toimub Õnneseene Olümpiamängude avamine, koos kohalike spordiklubidega ja Elva linnapeaga.

Märtsis toimuvad traditsioonilised Õnneseene näitemängupäevad, mis sel õppeaastal on terviseteemalised.

Projekti kokkuvõtvaks ürituseks on 11. mail 2012 Õnneseene Olümpiamängude lõpetamine, Elva Linnastaadionil, millega tähistatakse ka Emadepäeva. Seal osalevad kõik 11 rühma, koos lastevanematega, esitades etteaste enda spordiala põhjal. 

 

 Projekti tulemusena:

 

 • lapsed teavad erinevaid spordialasid, nende reegleid ja ajalugu
 • lapsed tunnevad Eesti ja kohalikke paremaid sportlasi
 • lapsed ja lapsevanemad on tutvunud kohalike spordiklubidega
 • lapsed on saanud teadlikuks kehalise aktiivsuse vajalikkusest organismile
 • lapsed järgivad hügieeni nõudeid
 • lapsed naudivad tervislikku toitu

 

Tegevus kuude lõikes:

 

September

 

29. septembril „Õnneseene Olümpiamängude pidulik avamine“ kell 10.30 lasteaia õuealal

Terviseteema: „Puhtus. Minu juuksed“

21. september teatrikülastus: „112 aitab”

 

Oktoober

 

Jalgpallipäev ja teemanäitus – III rühm

Sügisesed spordipäevad

Terviseteema: Lauakombed, tervislik toit

31. oktoober teatrikülastus: „Doktor tuleb”

 

November

 

Korvpallipäev ja teemanäitus – VIII rühm

Orienteerumispäev ja teemanäitus – X rühm Peedu majas 

Terviseteema: Magamine

8. november teatrikülastus: „Tühja kaevu mõistatus”

24. november teatrikülastus: „Putuka lugu”

 

Jaanuar

 

Judopäev ja teemanäitus – VI rühm

Terviseteema: Hambad

24. jaanuar teatrikülastus: „Miks”

 

Veebruar

 

Võistlustantsu päev ja teemanäitus – VII rühm

Terviseteema: Viisakas ja sõbralik laps

28. veebruar teatrikülastus: „ Vetevana võlupeegel”

 

Märts

 

Sõudmispäev ja teemanäitus – IV rühm

Terviseteema:  Lauakombed

Õnneseene näitemängupäevad

 

Aprill

 

Motospordipäev ja teemanäitus – VI rühm

Ratsutamisepäev ja teemanäitus – XI rühm Peedu majas

Kevadised spordipäevad

Terviseteema: Minu süda

24. aprill teatrikülastus: „Südame kolm soovi”

 

 Mai

 

Võistlusvõimlemisepäev ja teemanäitus – I-II rühm

Kergejõustikupäev ja teemanäitus – IX rühm Peedu majas

Terviseteema: Esmaabi, riietumine

11.mai kell 16.30  – emadepäeva pidu Elva Linnastaadionil: Õnneseene Olümpiamängude lõpetamine

 

Elva Lasteaed Õnneseen liikumisõpetaja Veiko Haan

Leave a Comment

15 + 10 =
Please leave these two fields as-is: