Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Noorte hääl kõlab täna Riigikogu istungite saalis

MTÜ Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel toimub täna  20. korda noortefoorum “101 Last Toompeale”, kus koolinoored arutavad Riigikogu saalis neid puudutavaid aktuaalseid teemasid, pakuvad lahendusi kitsaskohtade likvideerimiseks ning teevad ettepanekuid seaduste parandamiseks ja muutmiseks. Selle aasta teemaks on “Kes kujundavad meie väärtusi?”

 “Oluline on märkida, et kitsaskohti ja puudusi väärtuskasvatuses näevad eelkõige just koolinoored ise,” selgitas teemavalikut Lastekaitse Liidu programmijuht Maris Sild. “Uues  õppekavas  sätestatud  väärtuskasvatuse   läbiviimine  on  õpetajate  jaoks   kurnav   ning  tihti  võimatu,  kuna  ainekavade  maht  on  liialt  suur  ning  õpetajatel  pole  ainelise  sisu  kõrval  aega  väärtuskasvatuse  rakendamiseks.  Samuti  on  õpetajate  ettevalmistus  väärtuskasvatuse  läbiviimiseks puudulik,” ütles Maris Sild.

 Noortefoorumi raames valitakse täna ka selle aasta kõige lapsesõbralikum ühiskonnategelane ja organisatsioon. Kandidaatidena on hetkel esitatud näiteks Märt Agu, Epp Vodja, Peeter Kreitzberg ning ISIC, Swedbank, Tiigrihüppe SA, Vudila Mängumaa, Selver ja teised.

 Noortefoorum Riigikogus on sel aastal kaks päeva enne rahvusvahelist laste päeva, 18. novembril. 101 noorel on võimalus olla üks päev parlamendisaadik ning arutada ja hääletada eelfoorumite ajal koostatud eelnõu üle.

 Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva.

 

Lisainformatsioon:

 Maris Sild

MTÜ Lstekaitse Liit

Programmijuht

5693 8678

Leave a Comment

8 + 8 =
Please leave these two fields as-is: