Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kaks õppemängu

Keel ja kõne
Sõnamäng: ”Tervislik toitumine
Vanuses:5-6 aastat.

Eesmärgid:

1.Laps loeb kaardilt sõna.
2.Peale sõna lugemist paneb laps kaardi vastavasse karpi.
3.Laps paneb sõnakaardi vastavale ringikujulisele alusele.
Vahendid: Sõnakaardid ,karbid ,ringikujulised alused.

Mängu käik: Sõnakaardid on asetatud lauale tagurpidi, lapsed võtavad kordamööda ühe kaardi ja loevad sõna. Seejärel panevad need loetud sõnakaardid vastavasse karpi. Karpide peale on kirjutatud tervislik ja ebatervislik. Kui kõik sõnakaardid on loetud ja karpidesse pandud,  võetakse sõnakaardid kordamööda karbist. Loetakse ja pannakse vastavale alusele. Alusele on kirjutatud sama toiduaine nimetus, mis sõnakaardil. Alustele on peale kirjutatud samuti tervislik ja ebatervislik. Laps loeb sõnakaardi ja otsib õige koha. Kõik alused peavad saama täis. Siis kontrollitakse koos, kas õiged sõnad said õigele alusele. Rääkida juurde tervislikust ning ebatervislikust toitumisest.

Sõnamäng: „Ütle õige sõna

Vanuses:5-6aastat.

Eesmärgid:

1.Laps leiab õige tähe.
2.Laps kirjutab tähe alusele.
3.Laps loeb sõna kokku.
4.Laps asetab sõnasedeli seinale.

Vahendid: Tähekaardid, alused kirjutamiseks, kirjutusvahendid .

Enne mängu: Põrandale on läbisegi asetatud suured tähekaardid. Õpetaja jagab eelnevalt igale lapsele kirjutusvahendi ja paberi. Soovitavalt tugevam paber või kleepida paber papile. Samuti on paberile õpetaja eelnevalt teinud lahtrid iga tähe jaoks. Kui vahendid on jagatud seletab õpetaja mängukäiku. Näiteks poistele ja tüdrukutele on erinevad sõnad.
Enne mängu soovitan mängida näpumängu: “Teretamine “.
Teretamise juures liigutame vastavaid sõrmi .Alustada pöialdest. Vastavalt tegelastele kasutada erinevat intonatsiooni.

Mängu käik: Õpetaja ütleb tüdrukutele esimese tähe, põrandalt tuleb otsida see täht, minna selle tähe juurde ja kirjutada täht alusele. Samuti ütleb õpetaja esimese tähe poistele. Seejärel tulevad järgmised tähed. Tähtis on liikuda õige tähe juurde ja kirjutada need tähed õiges järjekorras alusele. Õpetaja peab arvestama, et tähtedel oleks sõnas erinev järjekord. Kui kõik tähed on öeldud, loevad lapsed oma aluselt sõna kokku. Samal ajal paneb õpetaja seinale eraldi kohtadesse need kaks sõna, mida ta oli eelnevalt poistele ja tüdrukutele mõelnud. Laps loeb ja paneb enda aluse seinale õige sõna alla. Seejärel saab arutleda, kas kõik said õiged tähed ritta ja kokku sõna, mida õpetaja oli mõelnud. Kui sõnadeks olid näiteks loomad, saavad lapsed nimetada ka neile iseloomulikke tunnuseid, välimusest, suurusest jne.

 

Koostanud :Maia Liivrand- Born , Tallinna Lasteaed Pääsusilm

Leave a Comment

14 + 14 =
Please leave these two fields as-is: