Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õppemäng “Värvilised kujundid”

 

P2045134Mängu eesmärgiks on õpetada ja kinnistada lastel kujundite (vormi) ja värvide tundmist. Välja on pakutud  18 erinevat mänguvõimalust, koos variantide ja ideedega on neid  rohkemgi. Kindlasti leiab iga  täiskasvanu ja laps veelgi uusi võimalusi. Head mängulusti!

Vahendid:

  • erinevad kujundikaardid 4 värvi (punane, sinine, kollane, roheline) ja 6 kujundiga kolmnurk, ruut, ristkülik, ring, ovaal, kuusnurk), igat kaks eksemplari 2×24 st  kokku 48 kaarti;
  • 4 värvilaikudega kaarti (punane, sinine, kollane, roheline), tagaküljel värvinimetused (PUNANE, SININE, KOLLANE, ROHELINE);
  • 6 kujundi kontuuridega kaarti (kolmnurk, ruut, ristkülik, ring, ovaal, kuusnurk), tagaküljel kujundinimetused (KOLMNURK, RUUT, RISTKÜLIK, RING, OVAAL, KUUSNURK);
  • 1 lillekujutisega kaart
  • 24  erinevat sõnakaarti 4 värvi (punane, sinine, kollane, roheline) ja  6 kujundiga (kolmnurk, ruut, ristkülik, ring, ovaal, kuusnurk) (n: KOLLANE RUUT, SININE OVAAL, PUNANE KOLMNURK  jne)

Mängud:

1.Sorteeri kujundid (värvi , vormi järgi)

Mängus osaleb 24 või 48 kujundikaarti. Paluda lapsel kujundikaardid  jagada gruppidesse (sorteerida) kas a)värvi või b)vormi järgi. Lasta lapsel põhjendada oma valikut.

2.Leia paariline /Leia samasugune (kujundid; kujund ja sõna)

a) Mängus osaleb  48 kujundikaarti.Laual on 24 erinevat kujundikaarti, mängujuhil on ülejäänud 24 kujundikaarti. Mängujuht näitab ühte kaardi, laps nimetab sellel oleva kujundi värvi ja vormi ning leiab laualt täpselt samasuguse kujundikaardi.

b) Mängus  osaleb 24 kujundikaarti ja 24 sõnakaarti. Leida   kujundikaardile paariline  sõnakaardi hulgast (n: kaart, millel on peal kollane ring ja teine kaart, millel on kirjutatud – KOLLANE RUUT jne).

3.Memoriin (kujundid; kujund ja sõna)

a)Mängus  osaleb 12 kuni  48 kujundikaarti, mis on  laual  tagurpidi. Laps keerab kaks kaardi korraga õiget pidi, kui need on sarnased, saab ta need endale, kui on erinevad, peab tagurpidi tagasi keerama. Võidab see, kes kogub kõige rohkem kaarte.

b)Mängida võib ka kujundikaardi ja sõnakaardiga (n: kaart, millel on peal sinine ovaal ja teine kaart, millele on kirjutatud – SININE OVAAL  jne).

c) Mängus  osaleb 24  erinevat kujundikaarti. Paare korjatakse kokkulepitult kas värvuse või vormi  järgi.

4.Lao kujundid ritta (kujundid;  sõnad)

a)Mängus on 24 erinevat kujundikaarti, 4 värvilaikudega kaarti ja 6 kujundi kontuuridega kaarti. Mängujuht laob üles ritta 6 kujundi kontuuriga kaarti  ja vasakule tulpa 4 värvilaikudega  kaarti. Lapse ülesanne on laduda ülejäänud kaardid vastavalt värvile ja vormile laiali. Lasta lapsel põhjendada, miks ta nii ladus.

b) vt eelmist, kasutatakse nimetuste ja sõnakaarte st 24 sõnakaarti, 6 kujundinimetusega kaarti ja 4 värvikaarti

c) Mängus on 24 erinevat kujundikaarti. Mängujuht laob üles ritta ühe kujuga  kujundid (n: kõik ringid). Laps peab allapoole jätkama kujundikaardite ladumist nii, et igas reas on erinev kujund (n: teises reas ovaalid, kolmandas ruudud jne), kuid kõik värvid on samuti tulbas (n: esimeses tulbas kollased, teises punased jne)

d) Mängus on 24 erinevat kujundikaarti. Mängujuht laob üles ritta ühte värvi  kujundid (n: kõik punased kujundid). Laps peab allapoole jätkama kujundikaardite ladumist nii, et igas reas on erinevat värvi kujundid (n: teises reas sinised, kolmandas kollased jne), kuid kõik kujundid on samuti tulbas (n: esimeses tulbas ringid, teises ovaalid jne)

5.Mis muutus? Mida ei jätku?

Asetada lapse ette 3-6  erinevat kujundikaarti ja paluda lapsel need meelde jätta. Seejärel laps pöördub, võtta ära 1-2 kaarti  ja/või  panna 1-2 uut kaarti asemele ja/või vahetada neil kohad. Küsida lapselt, mis muutus või mis on puudu? Iga kord pannakse kaarte rohkem kuni lõpuks on 2-3 rida igas 2-4 kaarti.

6.Mis on liigne?

Asetada lapse ette 3-6 kujundikaarti ja lasta öelda, milline kaart on liigne (värvi või vormi järgi) ning lasta põhjendada oma arvamust.

7.Mitmes?

a)Asetada ritta 3-10 kujundikaardi  ning lasta  lapsel arvata, mitmes on nimetatud kaart (n: mitmes on kollase ringiga kaart jne).

b)Võib lasta lapsel nimetada  mingil kohal olevat kaarti (n: nimeta, mis on  kolmanda kujundikaarti peal jne).

 

 8.Arvuta

Mängus võib osaleda 24 või 48 kujundikaarti. Laps saab kujunditega kaarte kas liita või lahutada. Lapse ette asetada kaardi grupid ja lasta neid kokku arvutada 5-12 piires (n:3 punast  ja 2 sinist kujundikaarti, 4 ovaaliga kaarti ja 1 ringiga kaart, 4 ruudu kaarti hulgast võtta ära 1 jne).

9.Võrdle hulki

Mängus võib osaleda 24 või 48 kujundikaarti. Laps saab kujunditega kaardite hulki omavahel võrrelda- rohkem, vähem, ühepalju. Lapse ette  asetada kaardi grupid ja lasta neid võrrelda 5-12 piires (n:2 sinist ja 3 punast kujundikaarti või 1 ringiga ja 4 ovaaliga kaarti jne). Paluda lapsel põhjendada oma arvamust.

10.  Võrdle

Mängus osaleb 24 või 48 kujundikaarti. Paluda lapsel võrrelda kahte erinevat kaarti, nimetada kujundite ühised ja erinevad tunnused (a)värvi ja/või  b)vormi järgi ).

11.  Lillemäng

Mängitakse Musta notsu põhimõttel. Kasutuses on kuni 48 erinevat kujundikaardi ja lille kujutisega kaart. Mängust võtab osa 2-4 mängijat. Üks mängijatest segab kaardid ja jaotab mängijate vahel. II variant- igale mängijale antakse 4 kaarti, ülejäänud pakist võetakse juurde, kui kätte jääb vähem kui 4 kaarti. Iga mängija tõmbab oma naabrilt ühe kaardi vastavalt kellaosuti liikumis suunale. Kui mängija saab kätte kaardipaarid, paneb ta need kõrvale. Mängu võidab see, kes esimesena vabaneb kaarditest. Kellele jääb lille kaart, on kaotaja. Samamoodi võib mängida ka koos kujundi-ja sõnakaardiga.

12.  Nimeta sama värv ja vorm ümbritsevast

Mängus osaleb 24  kujundikaarti. Mängujuht näitab lastele järjest kaarte. Lasta lastel  nimetada kaartil kujutatud värvi ja vormiga sarnanevat eset ümbritsevast (n: roheline ovaal- kurk jne). Laps, kes nimetab õige eseme, saab kaardi endale. Võidab laps, kellel on kõige rohkem kaarte.

13.  Mis on pildil?

Mängus osaleb 24  kujundikaarti. Lastele antakse kaart ja ta peab nimetama õige värvuse ja kujundi, mis on kujutatud kaardil.

14.  Leia kirjelduse järgi?

Mängus osaleb 24  kujundikaarti. Laual on värviliste kujunditega kaardid, mängujuht nimetab värvuse ja kujundi. Laps, kes leiab nimetatud kaardi, saab selle omale. Võidab laps, kes kogub kõige rohkem kaarte. 

15.  Jäta meelde

Lapse ette pannakse 3-6 kaarti ja palutakse jätta need meelde. Seejärel kaardid kaetakse ning palutakse lapsel meenutada kõiki kaarte. Iga kord pannakse rohkem kaarte, lõpuks kuni 2-3 rida igas 2-4 kaarti.

16.  Lao kujundeid

Laps laob kujundiga kaarte dikteerimise järgi valgele paberile (n: Pane paremasse ülemisse nurka punane kolmnurk, paremasse alumisse nurka roheline ring, keskele kollane ovaal, vaskusse ülemisse nurka sinine ristkülik, vasakusse alumisse nurka punane ruut jne).

17.  Lao ritta

Laps laob kujundiga kaarte ritta vastavalt etteantud arvu järgi (n: Lao ritta 3 punast kujundit ja 2 ristkülikut  jne).

18.  Pane kujund kokku

Võib teha veel 24 erinevat kujundikaarti ja need pooleks lõigata ning lasta seejärel lapsel need kokku tervikuks panna.

 

Lisaks veel ideid.

  1. Teha lisaks veel 24 erinevat värvi kujundite kontuuridega kaarti st 4 värvi (punane, sinine, kollane, roheline)ja 6 kujundiga (ovaal, ring, ruut, kolmnurk, kuusnurk, ristkülik) ja kasutada neid kas koos kujundikaartidega või sõnakaartidega.
  2. Lisada veel teisi värve (oranž, lilla, roosa, pruun jt) või kujundeid (trapets, viisnurk, rööpkülik vm).
  3. 24 erineva kujundi kaarti taha teha 4 suuruses kujundeid ja lasta neid lapsel reastada kas kasvavavas või kahanevas järjekorras.
  4. Lasta lapsel joonistada etteantud kujundit järgi või lasta joonistada selle kujundiga sarnanevaid  esemeid ümbritsevast (n: kaardil roheline ovaal- joonistab rohelise kurgi).
  5. Enamus neid mänge on mängitavad ka tähe- või numbrikaarditega. Tähekaardid võiks olla erinevat värvi (n: täishäälikud punased, kaashäälikud rohelised ja sulghäälikud sinised) ja erineva kujuga tähed. Samuti võiks numbrikaardid (1-20) olla erinevat värvi (n: paaritud numbrid kollased ja paarisnumbrid pruunid) ja kasutada ka arvukaarte.

 

Head mängulusti ja loovuse rakendamist!

 

Malle Lobjakas, vanemõpetaja,Tallinna Lasteaed Pääsusilm

Leave a Comment

6 + 6 =
Please leave these two fields as-is: