Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Oleme rõõmsad, tegusad ja julged

Voka lasteaed Naksitrallid on 2008. aastast liitunud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) poolt käivitatud ettevõtlikkuse arendamisele suunatud tegevuste rahvusvahelise pilootprogrammiga.  2012. aastaks on Ida-Virumaal liitunud koolide ja lasteaedade näol tekkinud ettevõtlikkusele suunatud võrgustik, kellel partnereid ka teistest maakondadest.

Kavandatud ettevõtlike tegevuste tulemuseks  ehk visiooniks on ettevõtlik laps, kes  mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt ja vastutab hoolivalt.

Mis on ettevõtlikkus lasteaias? Koolieelses eas on oluline, et täiskasvanu toetab lapse loomupärast uudishimu, enesehinnangu kujunemist ja annab vastutustundliku käitumise mudeleid. Ettevõtlikkus algabki töötajast, kes on  avatud ja õpihimuline, suurelt mõtlemise julgusega, otsustus- ja vastutusvalmis, koostöö-oskusega  ning kes on eeskujuks ja toetajaks lapse arengu teel.

Võrgustikku kuulumine on võimaldanud meie töötajail osaleda rahvusvahelistel õppereisidel Soome Kotka õppeasutusse, Rootsi Örebro õppeasutustesse, Riiga õppeasutustesse ja seminarile. Samas on lätlased, rootslased ja soomlased käinud õppevisiidil Ida-Viru õppeasutustes. IVEK-i eestvedamisel ja kaasates partnereid on toimunud Jõhvis haridusfestivalid (teemadeks keskkond, koostöö); õppeasutuste ettevõtlike projektide konkurss. Ettevõtliku hariduse koolitust on saanud õpetajad, juhid ja partnerid.

Kuidas ettevõtlik õppimine meie lasteaias 2011/12 aasta õppekavas ja tegevustes kajastub? Tähistame koduvalla tähtpäeva, algupärase teatrihoone loomisest Toilas – 130 aastat, lasteaias teatriaastana. Seetõttu on eesmärkideks muu hulgas ka, et  laps oleks kaasatud, esinemisjulgem, motiveeritum ja koostöö-oskustega. Samuti on Naksitrallidel ühine soov soetada heategevuslike annetuste ja –müükide abil õuealale erinevaid liikumisvõimalusi pakkuv puidust õuevahend – Muhvi auto. Ühe tegevusena eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks kirjeldan 2011. aasta lõpus läbi viidud koostööprojekti  kohaliku ettevõttega AS Toila SPA.

Projekti I etapp: Lasteaias traditsiooniline I advendi lahtiste uste päev „Jõuluootus“, kus osalejateks lapsed koos peredega ja paikkonna rahvas. Meelelahutuseks oli saalis tasuta lasteetendus  ja rühmades, saalis ja köögis avatud mängu- ja meisterdamise töötoad. Sel päeval valmisid jõulukaardid rõõmuks valla eakatele ja meened heategevuslikule müügile. Lapse jaoks oli päev jõuluhõnguline ja põnev, sest süüdati jõuluküünal ja päkapikuaeg sai alguse.

II etapp: Punased Naksid (koolieelikute rühm) jõulukavaga, töötoaga ja  Muhvi postkontoriga Toila SPA-s. Lapsed kandsid esmakordselt uusi eesti rahvariideid ja esinesid endisaegsete laulumängudega, juhendasid huvilisi etnograafilise jõuluehte valmistamisel ja pakkusid oskuslikult teisest keelekeskkonnast pärit inimesele abi ja vahendeid jõulusoovi vormistamiseks. Valminud jõulusoovid riputati fuajeesse rõõmuks SPA külastajatele. Näitusmüügile olid seatud  I advendi üritusel valminud ja hiljem rühmadest, kodudest ja töötajatelt lisandunud meisterdused.

Külaskäigule eelnevalt olid lapsed tutvunud kohaliku postkontori tööga ja lasteaias Muhvi jõulusoovide postkontoris postitanud  omi häid soove; olid õppinud kasespoonist ehte valmistamist Avinurme Puiduaidas; olid õppemängu kaudu saanud oskusi suhelda või kontakti luua kõnet kasutamata. Õpetajad olid koolitusel omandatud teadmised rahvalikest jõulukommetest edasi andnud lastele.

Koostöö on alati kahepoolne. Tänud ettevõttele AS Toila SPA, et saime tasuta bussi kohalesõiduks, et lapsed said kogeda tegutsemisrõõmu väljaspool lasteaeda ja tunda enda tähtsust Muhvi auto soetamise kampaanias! Toila SPA töötaja ja külastaja said osa eesti muistsetest jõulukommetest, laste juhendatud ehte valmistamisest ja jõulusoovi jäädvustamisest ning heategevusest. Seega andmise-, saamiserõõm oli vastastikune.

Tulemustena saab nimetada, et lapsel oli võimalus valida tegevus, mida juhendada; oli võimalus vastutada ja kogeda reaalset elu; rakendada õpitut praktiliselt; kogeda rõõmu ühisest tegevusest ja tunnetada enda olulisust selles. Soovime jätkata koostööd AS-iga Toila SPA jätkutegevustena.

Ettevõtlikkushoiaku kujunemisel on kindlasti abiks õppeasutuste ettevõtliku õppe edulugude ehk parima praktika kajastamine ja nendega tutvumine.  Kui õpetaja kasutab ettevõtlikke meetodeid, hoiab õppetööl sidet reaalse eluga ja kaasab partnereid, siis on õpetaja elu pulssi tunnetav ning  lapsi, lapsevanemaid ja  kolleege sütitav. 

Ja meie tubli lasteaiaõpetaja saadab kooli õpihimulise, positiivse mina-pildiga ja hooliva lapse,  kes ongi ettevõtlik põhimõttel Tahan-Suudan-Teen.

 

Julie Laur

direktor

1 thought on “Oleme rõõmsad, tegusad ja julged”

  1. Oleme väga õnnelikud, et meie väiksem laps käib Voka Naksitrallide lasteaias. Seal ongi lapsel väga tore ja läheb hommikul hea tujuga lasteaeda. Tean mida kirjutan kuna suur laps käis teistes erinevates lasteaedades .

Leave a Comment

7 + 6 =
Please leave these two fields as-is: