Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õuesõpe liitrühmas „Puud meie õues- kask”

 

Eesmärk:
Laps tunneb kasepuud tüve ja okste järgi.
Laps oskab võrrelda kaske teiste puudega 1- 3 tunnuse järgi (tüve värv, okste jämedus, pungade suurus) (5- 7- aastased).
Lapsel areneb tähelepanu ja vaatlusoskus.

Tegevuses on seotud erinevad õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:

1.Matemaatikat (loendamine, okste jämeduste võrdlemine, geomeetriline kujund- kolmnurk, mõisted „madalamal- kõrgemal”).
2.Keel ja kõne (muistendi kuulamine, uued mõisted – hiirekõrvad, kasetoht, puude nimetused, sõnade ja teksti lugemine).
3.Kunst (puude joonistamine),
4.Liikumine (mäng „Kõrgel, madalal” ja „puude uurimine”).

 Tegevus:

 Lapsed kogunevad rühma  rõdule. Koolieelikud loevad juhendilt, et tuleb minna 3-harulise kase juurde. Edasine tegevus toimub õuealal kasepuu juures.
Vaatleme – juured, tüvi, oksad (lapsed paigutavad vastavad sildid).
Vaatleme -juured. Milleks on puul juuri vaja? Kas on kellegi elupaigaks.
Vaatleme – tüvi. Värvus, puudutame – sile, kare, krobeline, kas on kellegi elupaigaks. Kase koor –kasetoht.
Vaatleme – oksad. Peened, painduvad, pungadega (hiirekõrvad).  Kumb on jämedam, kas tüvi või oksad. Kas on kellegi elupaigaks (linnupesa )?
Kasutame mõisteid madalal- kõrgel, madalamal – kõrgemal.
Igaüks saab endale oksakese , loendame pungi. Kellel rohkem, vähem. Nuusutame, puudutame.

Küsimus: Kas kask on okaspuu või lehtpuu?
Küsimus: Milline on kase leht? Millise geomeetrilise  kujundiga sarnane (võrdleme kolmnurgaga).

 Mäng: Kõrgel – madalal. Õpetaja nimetab asju, objekte. Lapsed vastavalt selle asukohale kas sirutavad või kükitavad.

Liitrühmas on hea kasutada ka pilte erinevate asjadega. Laps ütleb  asja nimetuse ja kõik liiguvad vastavalt asja asukohale (sirutavad või kükitavad).

 Mäng: Puude uurijad. Iga laps saab papist rulli (kasutan wc paberi rulli sisu ) ja kasutab seda kui pikksilma. Vaatab ringi ja nimetab puid, mida märkab. Eelmisel päeval toimunud jalutuskäigul on vaadeldud ka teisi õuealal kasvavaid puid ja nende nimetused meelde tuletatud.
Iga laps saab teise puu oksa. Kõik antud oksad on lehtpuudelt. Vaatleb ja koolieelikud loevad nimetusi oksa küljest. Võrdleb kaseoksaga.
Kuulame: Kas puud räägivad. Lühike arutelu.
Muistend: „Miks puud ohkavad.”  Lastele eelnevalt jagatud pildid. Kui laps kuuleb enda pildil oleva asja nimetust, tõuseb püsti.

 
Lõpetuseks: KUNSTITEGEVUS

Iga laps saab endale paberi, mille külge kinnitame teibiga puu oksa ja siis täiendab enda pilti kas rasvakriitide, värviliste pliiatsitega või viltpliiatsitega.

 

Külli Põdra

Vaida Lasteaed Pillerpall vanemõpetaja

Leave a Comment

3 + 14 =
Please leave these two fields as-is: