Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas(1)

 

Nädala teema: Süda tuksub „tuks-tuks-tuks“

Vanuserühm: liitrühm

Eesmärgid:

 • laps teab, et terve olla on hea;
 • laps teab, et terve olemiseks, peab tervislkult toituma;
 • laps nimetab tervislikke toite ;
 • laps teab, et õues olemine on kasulik;
 • laps teab, et liikumine on kasulik;
 • laps nimetab kasulikke spordialasid;
 • terve laps käitub liikluses ohutult;
 • laps käitub nii, et ei tekitaks liiklusohtlike olukordi;
 • laps oskab tegutseda koos õpetaja ja sõpradega;
 • Laps kasutab liikumiseks lisavahendeid (jalgratas, rula, suusad, rulluisud) ettenähtud kohas.

Valdkonnad: keel ja kõne, matemaatika, liikumine, liiklus, muusika

Päevateema: laps, jalgratas ja liiklus

Tegevuse eesmärgid:

 • laps teab, et jalgrattasõit on tervisele väga kasulik;
 • laps kirjeldab, milline on korras jalgratas;
 • laps teab, kui vanalt tohib jalgrattaga sõita ja kus;
 • laps teab, et jalgrattaga sõites peab kandma kiivrit;
 • laps teab lihtsamaid märguandeid rattaga tänaval sõites;
 • laps tunneb lihtsamaid liiklusmärke, teab kus rattaga sõita tohib;
 • laps oskab rattaga ületada ülekäigurajal sõiduteed;
 • laps tunneb liiklusmärke: „Peatee”, „Ülekäigurada”, „Stop”;
 • laps sõidab jalgrattaga vastavalt juhistele (slaalom, ringtee, kaheksa);
 • laps orienteerub lasteaia territooriumil.

Meetod: praktiline tegevus koos jalgrattur Jukuga (valminud koostöös lastega lõputöö tegmisel TPS-is teemal: liikluskasvatus liitrühmas) lasteaia territooriumil ja ülekäiguraja ületamine väljaspool lasteaiaterritooriumi.

Sisu:  jalgratas ja liiklusohutus  (Jalgrattaraamat 2000).

Vahendid: Jalgrattur Juku, korras jalgrattad, kiivrid, teele liikumissuundade märkimiseks kriidid, helkurpael sõiduradade eraldamiseks,  koonused slaalomi läbimiseks, liiklusmärgid, helkurvestid; mängude läbiviimiseks valgusfoori värvides kettad, väikesed kummirõngad, omavalmistatud pill.

Koostöö: rümade kasvatajad ja õpetajate abi (tegevused toimusid kõigis aiarühmades).

Tegevus:

I. osa. Õpetaja tutvustab kõigile lasteaialastele jalgrattur Jukut, kes on äsja just tulnud liikluskoolituselt ja tahab oma saadud oskusi ka lastega jagada.

Lapsed kogunevd ringi ja koos Jukuga arutletakse selle üle, mida on lapsed südamenädala raames teada saanud ja  miks on jalgrattasõit kasulik? See paneb tööle kõik lihased, arendab tasakaalu, osavust, kiirust, saab viibida palju värskes õhus jne.

Vestluse lõpuks toimuvad liiklusmängud (minu enda versioonid erinevatest mängudest):

1) „Ringrajal sõit koos falgusfoorivärvide tundmisega”:

Tegevuse viis: paarilisega koos kõnd, jooks ja peatumine

Eesmärk:

 • laps arvestab teiste mängijatega;
 • ….. tunnetab ruumi ja rada;
 • …… tunnetab turvalisust;
 • ……tunneb valgusfoorivärve;
 • ……teab mõistete kõnd, jooks ja peatumine tähendust.

Vanus: liitrühm

Tegevus: lapsed liiguvad ringjoonel nagu autod (suurem laps ees ja väiksem taga, käest kinni). Õpetaja märguande peale erinevate valgusfooriketastega autod kas liiguvad aeglaselt (kollane ketas: lapsed kõnnivad), liiguvad kihutades (roheline ketas: lapsed jooksevad) või jäävad paigale seisma (punane ketas: lapsed jäävad seisma), samal ajal mängijad võivad üksteisest mööduda, kuid ei tohi kokku põrgata. Autod, kes põrkavad teise autoga kokku, lähevad remonti (õpetaja ja Juku kõrvale ringi keskele, kes ajutiselt on remondimehed), kuni antakse järgmine märguanne rahulikuks sõiduks.

Mängu varieerimine (suuremad lapsed):

 • muuta ringjoonel liikumise viisi;
 • muuta mängusuunda: jooks kogu ruumi või õueala ulatuses, jooks diagonaalselt;
 • lapsed võivad liikuda paarikaupa kodarjoonel, nii on autodel 2 rada. Eesjooksjast saab sel juhul mööduda vaid vasakpoolne paariline. Kokkuleppel võivad paarilised vahetada kohad.

Mängu juures lastele selgitada, et mööduda tuleb vasakult poolt, kuna pärisliikluses sooritavad autod möödasõidu vasakult.

 2) „Valgusfoorivärvide ja nende tähenduste tundmine”:

Tegevuse viis: kõnd, jooks ja peatumine

Eesmärk:

 • laps arvestab teiste mängijatega;
 • ….. tunnetab ruumi ja rada;
 • …… tunnetab turvalisust;
 • ……tunneb valgusfoori värve;
 • ……teab mõistete „kõnd”, „jooks” ja „peatumine” tähendust;
 • lapsel areneb tähelepanu.

Tegevus: ringjoonele on asetatud väiksed valgusfoorivärvides kummist rõngad. Iga laps leiab endale ühe ja seisab selle peale.

Õpetaja mängib oma valmistatud pilli, siis lapsed liiguvad vabalt ringi. Kui kostub pilliga kolm koputust (tähelepanuks lastele) ja mäng katkeb, siis iga laps leiab endale rõnga ja olenevalt värvist ta kas selle peal jookseb, kõnnib või seisab paigal (roheline: jookseb, kollane: kõnnib, punane: seisab). Kui pill hakkab uuest mängima, kordub kõik otsast peale. 

 II. Lapsed seisavad kaarjalt jalgratta juurde.

 1. Jukul on lastele palju küsimusi jalgratta sõidukorras olemise kohta. Arutluste ja katsetuste, praktiliste tegevuste tulemusena saadakse teada, et jalgratas on sõidukorras siis kui:

 • pidurid töötavad hästi (nii esi- kui tagumine pidur);

Üks lastest on jalgrattal ja saab katsetada. Selgub, et pidurit on tarvis selleks, et rattur saaks pidama enne inimest, enne ristmikku, enne foori, enne sõiduteed, enne auku või lompi, enne kivi või muud takistust ja ka siis, kui koer või kass jookseb ette jne. Esipidurit ei tohi väga järsult vajutada, võib lennata „uperkuuti”.

 • juhtraud ehk lenkstang on kõvasti kinni, ei loksu ega libise;

Sedagi saavad lapsed ise järele vaadata. Ilma juhtrauast kinni hoidmata ei tohi jalgrattaga sõita.

 • kett on parajalt pingul;
 • rehvid ehk kummid on täis pumbatud;

Saavad proovida nii suured kui väikesed lapsed- kõigil ju erinevalt jõudu.

 • rattad on kõvasti kinni keeratud, ei loksu;
 • sadul on kõvasti kinni keeratud, ei loksu ega pöörle;
 • sadul on õigel kõrgusel;

Seda tegevust on väga põnev teha: sadulas saavad istuda nii suured kui väikesed lapsed ja vaatavad, kellel jalad ulatuvad pedaalidele, kellel ei, mõnel võivad jalad hoopis põlvest liialt kõverdatud olla.

 • pikemal sõidul on kaasas mutrivõtmed ja käsipump;
 • jalgrattal on singnaalkell;

Signaalkella on tarvis, et anda märku jalakäijatele ja teistele jalgratturitele, hoiatada neid, et nad ratturile ette ei astuks ega sõidaks või siis kõrvale astuksid.

 • jalgrattal on nähtavust tagavad helkurid ja laternad.

Kollane helkur peab olema vähemalt ühe ratta mõlemal küljel.
Et autojuht näeks jalgratturit mõlema külje pealt, kui jalgrattur näiteks mööda peateed sõidab ja autojuht kõrvalteelt välja sõita tahab. Valge latern peab olema ikka ees, et valgustaks pimedas teed, auke, loomi, inimesi jne. Latern on muidugi vajalik ka sellepärast, et autojuht pimedas vastusõitvat või ristmikul külje pealt tulevat jalgratturit näeks. Punane latern peab olema ikka taga, et autojuhid näeksid, et ees on jalgrattur. Kollased helkurid peaks olema ka pedaali mõlemal küljel.

2. Kes on aga jalgrattur?  Võrdluseks ka küsimus: kes on jalakäija? Laps või täiskasvanu, kes sõidab jalgrattaga. Kui vanalt võib laps sõita sõiduteel?  Lapsed, kes ei ole 10 aastat täis, tohivad sõita õuealal ja kõnniteel ilma jalgratturi juhitunnistuseta, kuid ei tohi sõita sõiduteel. Jalgrattaga sõidetakse sõidutee parempoolse ääre lähedal.

3. Kas jalgratturil peab kiiver peas olema? Lasteaias on lastel kohustuslik kiivrit kanda. Ka väljaspool lasteaeda on kohustuslik kanda kiivrit, sest kui kukud, jääb pea terveks.

4. Kas jalgrattur saab veel ka ise midagi teha, et olla autojuhtidele nähtavam?  Peaks kandma eredavärvilisi riideid või helkurvesti.

5. Kui teie lapsed tulete lasteaeda, kus te rattaga üle tee tulete ja kuidas? Ülekäigurajal ja ratast käe kõrval lükates. Kunagi ei tohi sõites üle ülekäiguraja tulla.

6.  Ka lapsed võiksid teada kolme tähtsamat märguannet (koolieelikud):

 • paremasuunamärguannet tuleb näidata parema sirge käega;
 • vasakusuunamärguannet vasaku sirge käega;
 • kui kavatsen peatuda, pidurdada, siis vibutan kätt üles-alla.

 

 III. Praktiline osa

 Läbitakse algul jalgsi, pärast rattaga maha märgistatud rada. Tähele tuleb panna ka rajale paigutatud liiklusmärke. Erinevus jalgsi ja rattaga liikumisel on selles, kus pool kätt me liigume.

Rada lasteaiaterritooriumil koosneb  järgmistest etappidest: ristumine peateega – kuidas ma ületan seda jalakäijana (kõnnin tee vasakul serval) ja jalgratturina ( sõidan tee paremal poolel); kõnd ja jalgrattaga sõit sõiduteel; slaalom; ringtee; ülekäigurada, kaheksa moodustamine, väravast väljaminek suurde liiklusse, kõndimine kõnniteel, ülekäiguraja ületamine autoliikluses.

Juhime tähelepanu sellele, et liiklusmärgid ei ole ainult lastele, vaid täiskavanud inimestele, kuna nad asuvad nii kõrgel. Laps vaatab kõikke aga lapse kõrguselt.   Sellepärast peaks olema liiklusmärgid ka laste silmade kõrgusele paigutatud, vähemalt lasteaedade juures.

Kõigile lastele antakse eduka raja läbimise eest väike tunnistus tunnustuseks.

 

Astra Teras

Vaida lasteaed Pillerpall õpetaja

Leave a Comment

3 + 7 =
Please leave these two fields as-is: