Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas(2)

 Nädala teema:Kevadel on rõõmu kõigil -lendab liblikas ja ronib putukas

Vanuserühm: liitrühm

Eesmärgid:

 • Laps oskab nimetada tuttavaid putukaid, kes ärkavad talveunest (lepatriinu, sipelgas, mesilane, liblikas, kärbes, sääsk);
 • Laps teab putukate elupaiku (sipelgapesa, mesilastaru, puukoore alused,jne);
 • Laps kirjeldab putukate välimust ja nende elupaiku;
 • Laps nimetab kasulikke ja kahjulikke putukaid;
 • Laps oskab looduses märgata putukaid ja kirjeldada nende tegemisi (õuesõpe);
 • Laps tunneb teekonda mõne veekogu juurde ja oskab selle läbida ohutult koos täiskasvanuga;
 • Laps märkab ohtusid liikluses (kevadine ere päike, kurviline tee, suured palgiveokid oma järelkärudega, kiivriteta jalgratturid);
 • Laps meisterdab (kasutades kaht erinevat värvi värvilist paberit ja karvatraati) voltimistehnikas liblika;
 • Laps maalib pintsliga tema poolt kaasa toodud kivile putuka.

Valdkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne, liikumine,muusika, matemaatika, kunst, liiklus.

Päevateema: Lasterühmaga liiklemine maanteel ja tee ületamine koos Jukuga 

Soovitav läbiviimise aeg ja koht: kõik aastaajad, toas ja õues.

Tegevus viidud läbi Pikavere lasteaias „Oravake”, liitrühma tingimustes (2-7 aastased).

Tegevuse eesmärgid:

 • Laps teab kuidas tänaval käituda ja millele tähelepanu pöörata;
 • Laps teab kuidas tuleks lasterühmaga liigeldes: riietuda, liikuda;
 • Laps õpib liiklema maanteel;
 • Laps tutvub ohtudega liikluses;
 • Laps oskab visuaalselt hinnata läheneva auto kaugust;
 • Laps oskab (enne auto silmapiirile ilmumist) määrata auto mürina järgi, kas see tuleb vasakult või paremalt poolt;
 • Lapsel süveneb vasaku ja parema poole tundmine;
 • Laps teeb vahet väikesel (sõiduauto) ja suurel (veoauto, buss) sõidukil.

Valdkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne, liikumine, muusika, matemaatika, liiklus.

Sisu: liiklusohutus, lasterühmaga liiklemine maanteel.

Vahendid: jalakäija Juku ja helkurvestid (seljakotid)

Tegevus:

I osa. Tegevus toas.

Õpetaja tutvustab lastele külla tulnud jalakäija Jukut. Selle valmistasid Vaida lasteaia „Nuppude” rühma lapsed koos oma õpetajaga.

Juku, teades, et lastel on nädalateemaks „Putukad ärkavad”, tahaks minna koos lastega kraavi äärde putukaid vaatlema.

Kuid ta ei tunne kuigi hästi sinna viivat teed ja arvab, et lapsed võiks seda talle juhatada. Juku lubab omalt poolt jutustada tähelepanekuid Vaida aleviku liiklusest ja tuua välja erinevused, võrreldes Pikaverega. Koos lastega arutleda ja vaadelda, mis toimub liikluses.  Üht-teist neile ka uut õpetada, mis eelnevalt teiste lastega õpitud.

Enne õue minekut aga juhib õpetaja tähelepanu sellele, kuidas teel käituda ja millele tuleb tähelepanu pöörata. Hea näide on looke K. Smitt`i (2007) raamatust „Jete ja Jasperi käigud. Jutukese pealkiri on: „Piima järel”.

Õpetaja tuletab meelde ja  arutleb koos Juku ja lastega, et liikuda tuleb mööda teepeenart ainult õpetjate saatel, kaks last kõrvuti. Käest tuleb kinni hoida. Soovitav teha nii, et iga suurem laps võtab endale paariliseks väiksema lapse. Meeldetuletuseks, et teel me ei jookse ega rühmast eemale ei lähe ja sõiduteed ületame kõik koos.

Juku paariliseks saab olema õpetaja.

Õpetajal on kaasas neoonvärvides helkurvest. Koos arutletakse, miks seda vaja peaks minema. Juku arvab, et tema teab: „Seda vajavad väikesed lapsed, kes muidu ei paistaks liikluses silma”. Õpetajate,  Juku ja lastega koos vaadatakse, et kes on väike ja kes suur. Laps on väike ja paistab seetõttu vähem silma kui näiteks õpetaja. Ka Juku on õpetajast väiksem. Osad lapsed on Jukust suuremad, osad väiksemad.

Just sellepärast, et olla veel paremini nähtav, panevad kõik endale helkurvestid selga.

Et lapsed selles ise veenduksid, siis tehakse väike katse: pannakse ruum hämaraks ja nukule tume vest selga. Kui hästi on Jukunähtav? Suhteliselt halvasti. Ka ei aita suurt valgusvoo peale suunamine. Nüüd pannakse Jukule helkurvest selga ja ta paistab juba kaugele silma. Ja kui nüüd teda valgustavad veel ka autotuled, siis autojuht märkab last või lasterühma juba kaugelt, sest tänu oma erksatele värvidele püüavad helkurvestid hästi pilku. Miks peavad aga kõik lasterühmas olijad vestid selga panema? Sellepärast, et ühte moodi riietatud lapsed ja lasterühma saatjad annavad sõidukijuhile ühese info lasterühma alguse ja lõpu kohta.

Tegevuse lõpetuseks toas valitaksegi paarilised ja viiakse läbi väike mäng: „Ringrajal” (Oja, Liikumismänge algastmele):

Tegevuse viis: paarilisega koos jooks ja peatumine

Eesmärk:

 •  laps õpib liikuma omal sõidurajal (jalakäijana – kõnniteel);
 • laps õpib teistega arvestama;
 •  ruumi ja rada tunnetama;
 • turvalisuse tunnetamine;
 • lapsel areneb tähelepanuoskus: liikluses märgata vastutulevaid autosid ja mööduvaid autosid, jalakäijaid.;
 • vasaku ja parema poole tundma õppimine liikluses.

Vanus: 2-7aastased

Tegevus: lapsed liiguvad ringjoonel nagu autod (suurem laps ees ja väiksem taga, käest kinni). Õpetaja märguandel autod kas sõidavad kiiresti või aeglaselt. Kiirenduse ajal mängijad peavad üksteisest mööduma, kuid ei tohi üksteisega kokku põrgata. Autod, kes põrkavad teise autoga kokku, lähevad remonti (õpetaja ja Juku”kõrvale ringi keskele, kes ajutiselt on remondimehed), kuni antakse järgmine märguanne rahulikuks sõiduks.

Mängu varieerimine:

 • muuta ringjoonel liikumise viisi;
 • muuta mängusuunda: jooks kogu ruumi või õueala ulatuses, jooks diagonaalselt;
 • lapsed võivad liikuda paarikaupa kodarjoonel, nii on autodel on 2 rada. Eesjooksjast saab sel juhul mööduda vaid vasakpoolne paariline. Kokkuleppel võivad paarilised vahetada kohad.

Mängu juures tuleb lastele selgitada, et mööduda võib vasakult poolt, kuna pärisliikluses sooritavad autod möödasõidu alati vasakult.

Teades, et „Oravakese” õpetaja oskab pilli mängida, saame mängu mängida muusika saatel.

Õpetaja suunab tähelepanu sellele, et lapsed jätaks oma paarilise meelde, et nii ka õues koos olla.

 II osa. Tegevus õues.

 1. Lapsed näitavad Jukule lasteaia ukse ees , kuidas nad leiavad kiiresti sõbra ja asuvad üksteise järel kahekaupa ritta. Õpetaja kiidab lapsi. Lastele pannakse helkurvestid selga.

 Õpetja palub lastel peatuda värava juures ja uurib laste käest, mis võib Jukuga juhtuda, kui ta peaks siit suure jooksuga välja tormama. Seejärel näitavad lapsed, kuidas tuleb väravast väljuda ning õpetaja kiidab neid. Õpetaja teatab, et värava taga algab suur liiklus  ja ettevaatlik tuleb olla nii suurtel kui ka väikestel inimestel.

 1. Lapsed jõuavad teeni, millel puudub kõnnitee. Kus peaks kõndima? Juku”arvab, et võiks käia keset teed. Õpetaja koos lastega arvab, et nii ei tohi mitte, vaid jalgrajata (kõnniteeta) teel tuleb kõndida vasakul pool, sest siis on vastutulev auto hästi näha. Vajaduse korral jõuab jalakäija sõiduki eest kõrvale astuda.
 2. Lapsed jõuavad kohani, kus tuleks minna üle tee. Valime selleks kõige ohutuma koha, kuna sellel teel ülekäigukohti pole. Lasterühm peatub sõiduteest ohutus kauguses. Aga mida tähele panna? Millal tuleb autosid ka kuulata? Autosid tuleb kuulata siis, kui tee on käänuline ja autosid pole hästi näha. Kõigepealt kuulatame, kas ei ole kusagilt automürinat kuulda, sest nähtavus ei ole sel teelõigul just kõige parem. Lapsed teevad koos Jukuga kindlaks, kas mürin kostub paremalt või vasakult poolt. Saame vaadelda, missugused autod või liiklusvahendid teel sõidavad. Kui mürinat pole kuulda, siis tuleb vaadata algul vasakule, siis paremale ning veelkord vasakule ja alustada koos tee ületamist. Jõudnud poolele teele, tuleb vaadata veelkord paremale, veendumaks, et pole lähenevat autot. Seejärel vaja üetada tee turvaliselt lõpuni ja kõndida teepeenart mööda põllukraavini, et uurida seal elavaid putukaid ja kuulata kevadist linnulaulu.

 

 1. Tagasiteel korrata veel õpitut ja suunata tähelepanu ka teeserva jäävatele liiklusmärkidele (lapsed teel, peatee, peatu ja anna teed, kiiruspiirang „50”), mis võiksid lastele edasises liiklemises vajalikud olla.
 2. Tagasi lasteaiaterritooriumile jõudnud, mängida veelkord sama mängu, mis rühmaruumis. Jälgida koos Jukuga veel laste tegemisi õues.

(Meile näidatakse ära kõik oma koopakesed puude all ja mänguasjad, millega liivakastis mängitakse. Saabub lõuna ja meil on aeg jätta Pikavere lastega hüvasti, soovides neile rõõmsat meelt ja head mängulusti ning et liikluses ikka ettevaatlikud ollakse).

 

Asta Teras,

Vaida Lasteaia  Pillrpall õpetaja

Leave a Comment

5 + 11 =
Please leave these two fields as-is: