Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Loone Ots valiti Lastekaitse Liidu presidendiks

Tänasel MTÜ Lastekaitse Liit üldkogul valiti Loone Ots organisatsiooni uueks presidendiks aastatel 2012-2015.

 MTÜ Lastekaitse Liit võttis laupäevasel üldkogul kokku 2011.a. aasta tulemused ja seadis uued sihid laste õiguste tagamise edendamisel. Eelnev tegevusaasta oli algatusterohke, oodatud olid koolitused alushariduse õppekava edendamisel ja kiusamise ennetamiseks, ning erinevate kiusamisennetuslike meetodite rakendamine lasteaias ja koolis. Laienes rahvusvaheline koostöö ja algatused vabatahtliku lastekaitseliikumise edendamisel. Ajakirja „Märka Last” kevad- ja sügisnumber said palju positiivset tagasisidet.

 Aastal 2011 oli Lastekaitse Liidu fookuses laste vaesuse leevendamine (sh: AEF´i toetatud lastelaagrid 500 Ida-Virumaa toimetulekuraskustes oleva pere lapsele), interneti turvalisus (Euroopa Komisjoni projekt „Targalt internetis“) ja vägivallavaba kasvatus ning kiusamisennetus (projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on tänaseks laienenud 84 lasteaeda üle Eesti, kaasates 2016 last).

Lastekaitse Liidu vanematekogu ettepanekul ja liikmete heakskiidul seati üldkogul presidendikandidaatidena  üles Ene Tomberg ja Loone Ots. Salajasel hääletusel sai enam hääli ning osutus valituks Loone Ots. Ametisse astuv president rõhutas oma sõnavõtus: „Kaitseme ühiseid väärtusi, edendades laste õigusi ja kärpides laste vaesust!“

 Lastekaitse Liidu president valitakse 3-aastaseks perioodiks. Vabatahtlikus töös on presidendi ülesandeks organisatsiooni üldjuhtimine, organisatsiooni visiooni hoidmine ja edasiarendamine, laste heaolu ja lastekaitse liikumise edendamine.

 Üldkogul MTÜ Lastekaitse Liit auliige ja endine president Leo Tamm sõnas: „Lapsed on meie kallim vara aga seda vara tuleb osata hoida ning „maa soolaga” juurde kasvatada, mis tähendab meie tugevat peret ja inimesi, kellele ühised väärtused olulised ja elus tähtsad. Kui väärtused ühiskonnas pole paigas, siis tekivad lõhed, saab alguse vägivald ja ülekohus.”

 MTÜ Lastekaitse Liit taasloodi 2. oktoobril 1988.a., Viljandis, olles aastatel 1918-1940 tegutsenud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.  Lastekaitse Liidu liikmeskonda kuulub 33 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsealast tegevust.

 

 

Pressiteate koostas

Alar Tamm

Lastekaitse Liidu juhataja

Tel.: 50 86 656

 

Kontakt

Loone Ots

Tel.: 5591253

Leave a Comment

15 + 13 =
Please leave these two fields as-is: