Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Grupitöö kunstitegevuses ehk pilt „Anna edasi“

Üldjuhul on lasteaias kunstitegevuse grupitöö ühele suurele alusele kujundatud teos. Lastele põnevuse tekitamiseks on aga tore katsetada erinevaid grupis tegutsemise variante. Siin kirjeldatud grupitöö tekitas laste seas palju rõõmsat elevust.

Vajaminevad materjalid:

–   muusika (taustaks)

–    joonistusvahendid vastavalt soovile (3-4aastastel on lihtsam tegutseda kriitide või pliiatsitega; 6-7aastased said edukalt hakkama ka vesivärve kasutades)

–    paber igale lapsele (A3 või A4)

NB! Enne tegevuse alustamist tuleb lastele kindlasti selgitada, et joonistus mida laps teeb võib ja peabki natuke pooleli jääma. Valmis pilt tulebki nii huvitavam. (Muidu võib mõni laps olla pettunud, kui muusika vaikides peab ta oma tegevuse pooleli jätma.)

Tegevuse kirjeldus:

Iga laps saab ühe paberilehe ning alustab sellele joonistamist vabal teemal. Laps joonistab nii kaua kuni muusika mängib, kui muusika vaikib jätab laps oma tegevuse pooleli ning annab oma alustatud joonistuse edasi järgmisele lapsele. Kui joonistused edastatud, pannakse muusika uuesti mängima ning laps jätkab temale sattunud poolikut teost vastavalt oma fantaasiale. Joonistamine kestab nii kaua, kuni igale lapsele jõuab tagasi see joonistus mille tema alustas.

Laps kogeb kuidas erinevatest detailidest moodustub tervik. Lapsed harjutavad omavahelist koostööd, viisakust („Palun võta minu pilt“) ning vajadusel ka järjekorras ootamist. „Anna edasi“ pildi erinevaid variante saab kasutada näiteks:

–     sõbrapäeval, nii saab iga laps endale kogu rühmaga joonistatud sõbrapildi.

–      kooliminevate laste rühmas kevadiseks viimaseks ühiseks kunstitegevuseks (sel juhul kirjutab iga laps enda tehtud joonistuse juurde ka oma nime). Pilt on toredaks mälestuseks oma lasteaiarühmast.

–      uue rühmaga sügisel alustamiseks, näiteks 3-4aastased võivad lihtsalt joonistada ümmargusi värvilisi pallikesi. Samuti saab seda tegevust seostada nimede meeldejätmise ja viisakusega („Mina olen Mari ja annan pildi edasi sulle Kati“; „Palun! “; „Tänan!“). Tegevus aitab luua positiivset emotsiooni ja oma rühma kuulumise tunnet, ärgitab lapsi omavahel suhtlema.

Edu grupitöödega katsetamisel!

Raigi Tameri, Tartu Kesklinna Lastekeskuse õpetaja

Leave a Comment

14 + 8 =
Please leave these two fields as-is: