Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Põhja-Balti loovusfoorum tutvustab tantsulist matemaatikat

Ülehomme, 28. augustil kogunevad kaheks päevaks Naissaarele esimesele Põhja- ja Baltimaade loovusfoorumile „Loovus muudab maailma: loovmõtlemine ja loomingulised õpetamise meetodid koolis” sadakond eksperti, kooli- ja lasteaiaõpetajat ning ametnikku, et arutada, kuidas kõige paremini äratada lastes ja noortes loovust, mis tagaks neile konkurentsivõimelise ja eduka tuleviku.

Kooliaasta alguses uusi ideid süstiv foorum ei ole pelgalt mõtete vahetamise koht, vaid osavõtjad saavad ise erinevaid uusi võtteid proovida. Üks innovaatilisemaid ja Rootsis laia tunnustust pälvinud meetodeid on matemaatiliste faktide õppimise toetamine tantsu läbi. Naissaarele tuleb kohale meetodi looja ja arendaja Ninnie Andresson.

Foorumi korraldajad – Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Tallinna Ülikool – on veendunud, et kiiresti muutuvas elu-, õpi- ja töökeskkonnas hakkama saamiseks on loovust vaja igal inimesel.

Loovus toetab uute teadmiste omandamist ja olemasolevate tõhusamat kasutamist; võimaldab näha ja lahendada probleeme erinevatest vaatenurkadest. Just loovatest, ebatavalistest ideedest ja isiksustest saavad alguse uudsed lahendused, sünnivad uued tooted ja teenused.

Haridussüsteem ja selle uuendamine, õpilasega rohkem arvestav ja mängulisem õpetamine on tulitavad teemad Eestis. Ajakirjanikud on oodatud Naissaarele, kus 28.-29. augustil on erakordne võimalus nii väliskülalistelt kui ka Eesti ekspertidelt uurida vastuseid näiteks küsimustele:

– kas ja kuidas on võimalik loovust varakult arendada praeguses haridussüsteemis?
– kuidas ühendada erinevaid õppeaineid?
– loova õpetamise plussid ja kitsaskohad?
– tüdrukute ja poiste õpetamine või laste õpetamine?
– kuidas õpetada võrdselt, kuid samas erinevusi arvesse võttes?
– kuidas aidata kaasa dialoogile hariduse ja kultuuri vahel?

Teiste seas saavad foorumil sõna aastakümneid loovõppe ja ühiskonna arengu seoseid uurinud emeriitprofessor James S. Catterall USAst; Põhjamaade koole uurinud Lotte Broe Taanist; Islandi sooneutraalse õpetamismetoodika spetsialist Matthias Matthiasson; Eesti teadurid ja õpetajad jpt.

Loovusfoorumi päevakava on lisatud pressiteatele. Rohkem infot esinejatest leiab www.norden.ee.

Naissaare ja Tallinna vahel on 28.-29. augustil tavalisest tihedam laevaühendus foorumi külalistele. Väliskülalistega on ajakirjanikel võimalik kokku leppida ka Tallinnas intervjuusid.

Ajakirjanikke abistab foorumi ajal:

Triin Oppi
Põhjamaade Ministrite Nõukõugu Eesti esinduse kommunikatsiooninõunik
E-mail: triin.oppi@norden.ee
Tel: 5213 226

Leave a Comment

8 + 4 =
Please leave these two fields as-is: